Svatomartinská výzva: Stavební zákon je třeba přepracovat

Současný návrh stavebního zákona je sice dobrým výchozím materiálem, je k němu však třeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy. Jde například o posílení role samospráv v územním plánování nebo efektivní vymahatelnost dodržování lhůt. V takzvané Svatomartinské výzvě adresované vládě, Sněmovně a Senátu to uvedli zástupci oborových svazů a asociací, konkrétně Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů.

 

„Současný návrh rekodifikace stavebního práva je dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v Česku. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti,“ uvádějí prezidenti a ředitelé svazů.

Podle nich je nesporné a vývojem posledních let prokázané, že dílčí novely konkurenceschopnost země nepřinesly. „Vraťme se k modelu čisté státní správy v povolování staveb, posilněme roli samospráv v územním plánování. Zajistěme díky jasnému a stabilnímu územnímu plánování předvídatelnost aplikace stavebního řádu. Dále je třeba zajistit efektivní vymahatelnost dodržování lhůt a maximální integraci všech agend a řízení pod jedno razítko,“ uvádí se dále v prohlášení.

Česko podle něj stojí před možná jedinou šancí, jak skutečnou změnu prosadit. Jak představitelé oborových svazů dále uvádějí, pokud se budou opakovat předchozí chyby a politické hry budou nadřazeny potřebám státu a lidí, bude to znamenat pohřbení rozvoje Česka a výstavby v něm na další dekádu.

Návrhem se nyní budou zabývat poslanecké výbory v čele s hospodářským. Na jeho projednání budou mít prodlouženou lhůtu. Na plénum se tak zákon vrátí ke druhému čtení nejdříve na konci února.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP