Sněmovna upravila pravidla insolvencí, senátní úpravu však odmítla

Právnické osoby, které se ocitnou v přechodných finančních potížích, na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Uvádí to novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou v úterý 10. listopadu opětovně schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Odmítla tak úpravu Senátu, který se postavil proti zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů.

 

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová senátní verzi nepodpořila. Podle ní je pro právnické osoby se zahraničními věřiteli v období pandemie onemocnění Covid-19 obtížné získat souhlas věřitelů. Podle senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové nebude zrušení moratoria férové vůči dlužníkům, kteří by o prodloužení moratoria žádali po konci srpna.

Novela insolvenčního zákona má prodloužit nebo obnovit změny některých pravidel insolvencí a exekucí v souvislosti s nynější tzv. koronavirovou krizí. Podle předlohy budou – až na výjimky – do konce ledna pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí. Vládní návrh původně obsahoval moratorium jen u movitých věcí, a to do konce února.

Zkrácení moratoria na exekuce movitých věcí o jeden měsíc uvítala Exekutorská komora ČR, která však usilovala o to, aby výjimka skončila již na konci roku 2020. Platforma Exekutoři proti teritorialitě a Česká asociace věřitelů uvedly, že exekuční moratorium sníží vymahatelnost práva a poškodí věřitele.

Návrh má prodloužit období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou výplatu ze svého obstaveného účtu. Čtyřnásobek životního minima místo obvyklého dvojnásobku se bude vyplácet do konce února 2021 namísto do konce prosince 2020. Změna podle Exekutorské komory rozšiřuje okruh takzvaných profesionálních dlužníků, k jejichž majetku se věřitel nedostane.

Předlohu novely insolvenčního zákona nyní dostane k podpisu prezident.

 

 

AD publikuje příspěvky na téma insolvence téměř denně, monotématické vydání Bulletinu advokacie o insolvencích najdete ZDE.

 

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP