Radě evropských advokátních komor je 60 let – příležitost se ohlédnout…

Určitě nikomu z advokátního světa neuniklo, že Rada evropských advokátních komor – CCBE – slaví v tomto roce 60. narozeniny a  na svých webových stránkách  postupně zveřejňuje krátké zprávy nebo zajímavost ze své historie. Tento seriál ohlédnutí za 60 lety vyvrcholil zveřejněním speciálního „výročního“ newsletteru, který je k dispozici i v češtině.

Do jeho obsahu, stejně jako do dějin CCBE, zvláště těch novodobých, se výrazně zapsala i Česká advokátní komora. Například v osobě prezidenta CCBE, kterým byl v roce 2018 člen představenstva ČAK JUDr. Antonín Mokrý.

Jak vzpomíná na rok 2018 a svůj mandát prezidenta CCBE?

Rok 2018 byl rokem intenzivních politických jednání o Brexitu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a to ohledně podmínek vystoupení Spojeného království z EU a o budoucí podobě jejich vzájemných vztahů. V rámci vyjednávání o Brexitu vyvstaly nové výzvy ohledně zachování práv občanů a podnikatelů, včetně advokátů.

Jako prezident CCBE jsem vynaložil maximální úsilí, abych prosadil co nejrozumnější řešení s cílem zajistit, aby advokáti ze Spojeného království byli i nadále nedílnou součástí evropské advokátní profese. Též jsem upozornil na potřebu zachovat co nejpříznivější vzájemné podmínky jak pro občany EU, tak pro občany Spojeného království a podniky v Evropě i na Britských ostrovech. Podařilo se zajistit určité základní záruky práv občanů, stejně jako uznávání právních kvalifikací a akademických titulů a volného pohybu právních služeb, nicméně ambicióznější otázky ještě zbývá vyřešit v budoucí Dohodě o volném obchodu.


Bohužel, rok 2018 byl velmi problematickým v oblasti právního státu. Evropská komise zahájila řízení o porušení povinností proti Maďarsku a Polsku. CCBE dosud monitorovala a bude dále pozorně sledovat potenciální dopady porušování principů právního státu nejen v těchto členských zemích EU, ale kdekoli v Evropské unii, jelikož je hluboce znepokojena jakýmkoli potenciálním narušováním demokratických a lidskoprávních hodnot, což by mohlo mít negativní dopady na práva občanů, nezávislost justice, advokáty a svobodný výkon advokátní profese, včetně samosprávy advokátních komor.

V této souvislosti jsem byl velmi potěšen, že v lednu 2018 Parlamentní shromáždění Rady Evropy potvrdilo potřebu existence Evropské úmluvy o advokátní profesi a doporučilo tento projekt Výboru ministrů RE. Nyní, jak se zdá, je tento projekt na slibné cestě – momentálně ve fázi přípravy studie proveditelnosti – a všichni doufáme, že bude úspěšně dokončen. CCBE se do propagace Úmluvy angažovala mimořádným způsobem. Měl jsem velmi pozitivní pocity ze samotného veřejného slyšení ve Štrasburku organizovaném CCBE, v němž poukazovala na postavení pronásledovaných a ohrožených advokátů. Slyšení se zjevně promítlo do pozitivního výsledku hlasování Parlamentního shromáždění. 

Radu evropských advokátních komor pak zaujaly i podzimní akce České advokátní komory, které se i přes bohaté aktivity ostatních evropských komor právem dostaly na stránky výročního newsletteru.

Advokáti z celé Evropy si tak mohou přečíst o tom, jaký byl například Křest publikací projektu Advokáti do škol.
Dne 9. září 2020 se v prostorách České advokátní komory uskutečnil slavnostní křest publikací „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ a pracovní manuál „Advokáti do škol“, které vznikly v rámci zvláštního vzdělávacího projektu ČAK, jenž si klade za cíl zvýšit právní povědomí ve školách. Záštitu projektu a publikacím poskytlo Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nebo jak vypadalo slavnostní Otevření výstavy Advokáti proti totalitě v Brně.
Výstava „Advokáti proti totalitě“, jenž byla původně slavnostně zahájena v loňském roce v Praze (a byla představena rovněž u příležitosti Evropského dne advokátů v roce 2019), byla v září 2020 otevřena pro veřejnost v druhém největším městě České republiky, Brně. Advokáti proti totalitě je projekt České advokátní komory, jenž zobrazuje advokáty, kteří se neváhali postavit ve jménu svých klientů a svého přesvědčení totalitě. Výstava představuje statečné advokáty prostřednictvím jejich osobních předmětů, listin, rozsudků, vyznamenání a mnoha dalších vzácných exponátů.

Výstavu bohužel druhá vlna pandemie koronaviru přesunula už jen do virtuálního prostředí, ale malým pozitivem alespoň je, že k vidění teď bude pro všechny kdykoliv – navzdory virům, státním hranicím, či jakýmkoliv omezením.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK; redakce AD
Foto: CCBE      

Go to TOP