ČAK pokřtila dvě doprovodné publikace projektu Advokáti do škol

Ve středu 9. září 2020 se konal v sídle České advokátní komory na Národní třídě v Praze slavnostní křest publikací Právní desatero pro žáky, studenty a učiteleAdvokáti do škol, které vznikly v rámci speciálního vzdělávacího projektu ČAK, zaměřeného na zvýšení právního povědomí a právní gramotnosti dětí a mládeže. Společně s předsedou Komory a duchovním otcem projektu JUDr. Vladimírem Jirouskem pokřtily „učebnice“ pro školáky, jejich pedagogy i právníky náměstkyně ministryně spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Oba uvedené resorty také projektu ČAK a jeho publikacím poskytly svou záštitu.

„Myšlenku na to, jak vhodnou formou včlenit do školského rámce vzdělávání informace o základních právech i povinnostech, jež nás provázejí v běžných životních situacích, jsem ve své hlavě nosil už dávno, ještě za minulého předsednictva, kdy se začal hojně užívat termín „právní nevědomí“. Už tehdy jsem si říkal, že to musíme změnit,“ řekl na úvod akce předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. „Uvědomil jsem si, že pokud se děti budou v občanské výchově věnovat pouze abstraktním pojmům, nic si z toho do života neodnesou. A právě projekt Advokáti do škol mi nabídl řešení – učinit jeho součástí publikaci, která za pomoci stručných příběhů umožní dětem základní orientaci v právu a právním systému.“ A dodal: „Definitivně mě ale nastartoval dárek od mé ženy – poukázka do barber shopu. Tady mi jeden mladý muž, který zřejmě četl v té době publikovaný rozhovor, kde byla i má fotka, řekl, že slyšel, že jsem „nějaký předseda.“ Opáčil jsem, že jsem předseda České advokátní komory. A on se zeptal: „To jste soudce?“ Tehdy jsem si řekl, že s tím fakt musíme něco udělat. Právě právní profese jsou i jedním z témat, která příručky obsahují.“… „Jsem rád, že se brožury podařilo realizovat a že je navíc podpořily i uvedené instituce.“

Česká advokátní komora projekt spustila zkušebně již v roce 2018, a v průběhu prvního roku se do něj přihlásilo přibližně sto zájemců, v současné době Komora eviduje více než dvojnásobný počet. Příprava publikací, které by byly dětem i dospělým praktickým pomocníkem a oporou při „lekcích práva“, byla jen odrazem potřeb, které vyplynuly z praxe, a logickým vyústěním uvedeného projektu.

Do tvorby brožur, z nichž ta první, Právní desatero pro žáky, studenty a učitele, je určena pro vzdělávací instituce a samotné žáky a studenty a druhá, Advokáti do škol, bude sloužit jako nápomocný manuál pro advokáty zapojené do projektu, přispěli v rámci pro bono aktivit bez nároku na honorář zástupci ostatních právních profesí. Projekt, který iniciovali advokáti, totiž aktivně podporují i soudci, státní zástupci, notáři a exekutoři, včetně jejich vrcholných institucí a organizací – Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Soudcovské unie ČR, Exekutorské komory ČR a Notářské komory ČR.

Náměstkyně ministryně spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová, kmotra „Desatera“, publikaci popřála: „Přeji dětem, aby se jim publikace líbila a aby právo a spravedlnost doslova proudily jejich mozky.“

Náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. et Mgr. Dana Prudíková při křtu druhé brožury řekla: „Přeji dětem, aby byly otevřené informacím od vás, a vám, abyste měli dobrý pocit z toho, že roznášíte právo a spravedlnost mezi mladou generaci.“

 

Obě publikace jsou bohatě ilustrované jak komiksy a kresbami Andrey Jarolímkové, tak kreslenými vtipy s právní tématikou z dílny Lubomíra Lichého, stálého spolupracovníka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku.

První výtisky „Desatera“„Advokátů“ již míří ke svým adresátům, do škol i za právníky. Popřejme jim tedy, aby se líbily jak dětským, tak dospělým čtenářům, a aby se jim staly nejen praktickým, ale i příjemným společníkem na cestě „životem v právu“.


Co v publikacích najdete?

„Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ je určeno základním a středním školám a jsou v něm uvedeny nejen základní informace o projektu a postup, jak „krok za krokem“ navázat spolupráci školy a advokáta, ale například i přehled témat přednášek nebo otázky, které děti přednášejícím nejčastěji kladou. V části „Právo jako příběh“ jsou pak v deseti komiksech a obrázcích, které nakreslila advokátka Mgr. Andrea Jarolímková, vysvětleny nejčastější problémy, s nimiž se mohou mladí lidé setkat – dluhy, pracovně-právní vztahy, autorská práva, zneužití identity na internetu, neposkytnutí první pomoci, sprejerství atd.

Publikace „Advokáti do škol“ je pracovním manuálem pro všechny, kteří se do projektu již zapojili nebo se chystají zapojit. První část brožury obsahuje podrobné informace o projektu a stručné pedagogicko-psychologické podněty, které mohou kolegové advokáti při přednáškách ve školách využít. Samozřejmě nechybí ani komiksová část s popisem vzorových situací. V posledním oddílu publikace jsou uvedeny příběhy, které „napsal život“ – skutečné kauzy, které ve své praxi řešili soudci, žalobci či obhájci a jež mohou lektoři posluchačům ve svém vystoupení převyprávět a vysvětlit na nich „paragrafové taje“.

 

Pro usnadnění přístupu k „manuálům“ se rozhodla Česká advokátní komora umístit všechny doprovodné grafické a textové materiály na své webové stránky (www.cak.cz, rubrika Advokáti do škol). Zájemci si je tak mohou kdykoliv volně stáhnout a začít s nimi pracovat bez ohledu na to, zda mají k dispozici tištěné brožury.

Projekt Advokáti do škol od prvopočátku řídí a administruje advokátka a prezidentka Unie rodinných právníků JUDr. Daniela Kovářová, na kterou se můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy kovarova@cak.cz nebo telefonního čísla 602414550.

Hana Saitzová, JUDr. Hana Rýdlová
Foto: redakce AD

Go to TOP