ČAK jedná ve věci náhradních termínů advokátních zkoušek

Jak již vedení České advokátní komory avizovalo, hledá řešení, jak v současné pandemické situaci umožnit přihlášeným advokátním koncipientům

Jak již vedení České advokátní komory avizovalo, hledá řešení, jak v současné pandemické situaci umožnit přihlášeným advokátním koncipientům a koncipientkám složit advokátní zkoušky. Je jasné, že koncipovat „krizový“ systém tak, aby byl v přijatelné relaci s ministerskou vyhláškou č. 197/1996 Sb., zkušební řád, s nímž se evidentně řada diskutujících na sociálních sítích ne zcela seznámila, není jednoduché.

V současné chvíli jedná vedení ČAK se zástupci Ministerstva spravedlnosti jednak o dílčí novele zkušebního řádu, jednak o výjimce z mimořádných opatření, jež umožňuje přítomnost 10 osob v rámci zkoušek (tato výjimka t.č. platí pro zdravotnictví a vysoké školství).

Bez ohledu na tato jednání bude 10. listopadu 2020 jednat představenstvo o přijetí „krizového systému“ advokátních zkoušek, postaveného na postupných (dílčích) zkouškách respektujících podmínky epidemiologických opatření (písemné zkoušky cca v 8 místnostech ČAK v Praze a ve 4 místnostech ČAK v Brně – v každé místnosti max. po dvou zkoušených; ústní zkoušky vždy za přítomnosti předsedy zkušební komise a jednoho zkoušeného, při zajištění on-line stálého přístupu ostatních členů zkušební komise).

Je jasné, že za situace cca 200 přihlášených adeptů, bude realizace tohoto systému extrémně náročná. Na druhé straně si  vedení Komory uvědomuje, že je povinností vyjít vstříc těm, kterým odklad advokátních zkoušek působí problémy.

O rozhodnutí představenstva budou všichni přihlášení včas informováni s tím, že bude na nich, zda budou ochotni advokátní zkoušky v krizovém systému absolvovat.

Současně sdělujeme, že představenstvo zároveň rozhodne o řádných termínech advokátních zkoušek pro rok 2021.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP