Česká pošta podá ústavní stížnost proti zamítnutí rozdílných mezd v regionech

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu se chystá podat státní podnik Česká pošta. Ve svém rozsudku z 20. července 2020 ve věci sp. zn. C21 Cdo 3955/2018-228 totiž Nejvyšší soud zamítl dovolání uvedené společnosti týkající se možnosti vyplácet rozdílnou mzdu za stejnou práci v různých regionech.

„S ohledem na to, že Nejvyšší soud vydal tzv. precedentní rozhodnutí, má Česká pošta za to, že podání ústavní stížnosti je na místě i s ohledem na celospolečenský zájem na řešení této otázky,“ uvedl mluvčí společnosti Ing. Matyáš Vitík.

Uvedený rozsudek Nejvyššího soudu dal za pravdu muži, který jako řidič pracoval pro Českou poštu v Olomouckém kraji, a to za mzdu 18 080 korun. Na stejné pozici v Praze ale dostával zaměstnanec této společnosti odměnu o více než 3000 korun vyšší. Pracovník z olomoucké pobočky úspěšně žádal o dorovnání mzdy, které přesáhlo 100 000 korun.

Pošta rozdílné mzdy obhajuje tím, že do jejich výše se promítají jednak předpoklady a požadavky pro výkon práce, jednak podmínky jednotlivých pracovišť. Práce řidiče v Praze je podle argumentace státního podniku složitější, odpovědnější a namáhavější, a to kupříkladu s ohledem na velikost regionu a rozmístění provozu do několika částí a budov. Odměňování také zohledňuje reálnou výši mezd a životních nákladů v hlavním městě.

Česká pošta zaměstnává v současné době 29 000 lidí, kvůli nízkým mzdám se ale potýká s velkou fluktuací. I proto od letošního dubna zvýšila platy v průměru o pět procent (průměrná mzda činila v roce 2019 28 480 korun).

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP