V úterý 1. září se ujme funkce nový předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký

Ve čtvrtek 27. srpna jmenoval prezident republiky Miloš Zeman bývalého ředitele správního odboru Ministerstva vnitra ČR Mgr. Jiřího Kauckého předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Jiří Kaucký se funkce ujme 1. září, v čele úřadu nahradí JUDr. Ivanu Janů, které končí funkční období. 

 

Mgr. Jiří Kaucký

Jiří Kaucký se narodil se 9. června 1973. Po absolvování pražského Gymnázia Oty Pavla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na Ministerstvo vnitra nastoupil v roce 1997, nejprve do sekce legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES. Později vystřídal řadu pozic, byl například ředitelem odboru legislativy a koordinace předpisů, pověřený řízením sekce pro přípravu státní služby či zástupcem ve funkci vrchního ředitele sekce stání služby.

V roce 2015 uspěl Jiří Kaucký ve výběrovém řízení na obsazení funkce státního tajemníka na Ministerstvu vnitra, funkce se ujal v dubnu. Ve funkci skončil letos v dubnu, když jej vystřídal dosavadní náměstek pro státní službu Josef Postránecký.

Magistr Kaucký se mimo jiné se podílel na uvádění zákona o státní službě do praxe. Stál také u vzniku právních předpisů v působnosti Ministerstva vnitra (správní řád, zákon o státní službě či na přípravě předpisů týkajících se vyrovnání s komunistickým režimem).

Byl také předsedou Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, místopředsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo a místopředsedou komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Zasedal i rozkladových komisích ministra vnitra, ministra životního prostředí, ministra průmyslu a obchodu, ministra obrany a vedoucího Úřadu vlády a byl členem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Do čela Úřadu pro ochranu osobních údajů zvolil Jiřího Kauckého Senát, který mu dal v tajné volbě přednost před místopředsedou úřadu Josefem Prokešem. Funkční období předsedy ÚOOÚ je pětileté.

ÚOOÚ vznikl před 20 lety. Má za úkol především bránit zneužívání osobních dat. Může kvůli tomu kontrolovat veřejné instituce i soukromé firmy, které s těmito údaji pracují. Za porušení zákona může úřad uložit až desetimilionovou pokutu a nařídit zničení shromážděných údajů. Úřad řídí předseda, kterého jmenuje a případně odvolává prezident na návrh Senátu. V čele úřadu se dosud vystřídali tři předsedové. Prvních pět let vedl ÚOOÚ Karel Neuwirt, který se předtím podílel na přípravě zákona o ochraně osobních údajů. V létě 2005 jej pak vystřídal tehdejší pražský radní a někdejší primátor hlavního města Igor Němec. Od konce srpna 2015 je předsedkyní někdejší ústavní soudkyně Ivana Janů, která o další pětiletý mandát už neusilovala.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay a vláda.cz

Go to TOP