Češi loni uzavřeli dosud nejvyšší počet manželských smluv

Pro manželskou smlouvu si loni k notářům přišlo 10 891 párů, což je o 260 meziročně více. Jde o nejvyšší záznam ve statistikách Notářské

Pro manželskou smlouvu si loni k notářům přišlo 10 891 párů, což je o 260 meziročně více. Jde o nejvyšší záznam ve statistikách Notářské komory ČR od roku 2014. Zřejmě jde také o nejvyšší číslo vůbec. 

Manželskou smlouvou česká legislativa umožňuje lidem upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Smlouva předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů.

Manželské a předmanželské smlouvy pro Čechy již podle Notářské komory ČR nepředstavují projev nedůvěry a nejsou doménou jen mladé generace. Pro smlouvu si k notáři chodí také rozvedení lidé, kteří neměli s vypořádáním majetku po rozpadu předchozího svazku dobrou zkušenost a v dalším manželství se chtějí takové situace vyvarovat, případně zajistit majetek pro děti z předešlého vztahu.

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Sezdaní manželé smlouvu podle něj také podepisují v případech, kdy jeden z páru začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodinní příslušníci, zejména tedy jeho děti. „Manželská smlouva jasně stanoví, která část majetku připadá každému z manželů v případě, že manželství skončí rozvodem. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů,“ vysvětlil Neubauer.

Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Smlouvu lze podepsat pouze u notáře. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP