Ministerstvo vnitra dokončilo návrh nového zákona o zbraních

Ministerstvo vnitra dokončilo návrh nového zákona o zbraních, který od září loňského roku prošel připomínkovým řízením. Nový návrh si klade za cíl modernizaci stávajícího zbraňového práva a snížení administrativní zátěže. Norma například ruší papírové doklady a zavádí nové kategorie zbraní. Se zákonem o zbraních, který má nahradit původní zákon, předložilo ministerstvo i další materiály.

Zákon podle předkládací zprávy ruší papírové doklady, většinu podání a dalších úkonů bude možné učinit elektronicky přes centrální registr zbraní, jehož role bude posílena. Nově by do něj měli mít přístup lékaři – pokud by získali podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru. Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost zdravotní nebo k právním úkonům.

Bezúhonnost nově doživotně pozbude i člověk, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin, u kterého trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu. V případech, kdy byl pachatel odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný násilím nebo ve spojitosti se zbraní, zákon nově prodlužuje o třetinu dobu, po kterou není odsouzený považován za bezúhonného, respektive stanovuje ve všech případech její minimální výměru na deset let.

Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel o zbrojní oprávnění zdravotně způsobilý, což doloží lékařským posudkem, který ale nově bude mít maximálně pětiletou platnost.

Místo pěti skupin zbrojních průkazů novela zavádí jen dvě, zbrojní oprávnění bude moci vydat policie vedle dalších podmínek jen člověku, který nepředstavuje riziko pro veřejný pořádek a bezpečnost.

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, a kvůli směrnici o zbraních schválené Evropským parlamentem. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU, který ji v prosinci zamítl. I o těchto aktivitách Advokátní deník informoval v minulosti, například ZDE a ZDE. O odborných debatách, které probíhaly v loňském roce v Senátu, se dočtete i ZDE.

Se zákonem o zbraních dokončilo ministerstvo vnitra i zákony o munici, o nakládání se zbraněmi a doprovodnou normu, která upravuje související právní předpisy.

Zdroj: Lidové noviny + ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP