Senát podpořil právo českých občanů legálně vlastnit zbraň

Vláda by podle Senátu neměla při zavádění zbraňové Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, omezovat právo českých občanů legálně vlastnit zbraň pro vlastní obranu. Horní komora k tomu dne 30. ledna 2020 vyzvala kabinet na základě petice, kterou podepsalo přes 100 tisíc lidí. Jejich obavy z unijní restrikce držení zbraní označila za důvodné a český zbraňový zákon za dostatečný.

„Není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu,“ usnesl se Senát na návrh svého petičního výboru. Stejný postoj zaujal už v roce 2017 po přijetí zbraňové směrnice. Ta podle něj „zjevně nesleduje a nemůže naplnit účel boje proti terorismu“. Toto konstatování Horní komora schválila nejtěsnější většinou 33 z 64 hlasujících.

Proti se nejhlasitěji postavil předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier. Podle něj se Senát usnesl, že považuje za důvodné porušení právních závazků vůči Evropské unii, neboť Česko bude muset zbraňovou směrnici zapracovat do svého právního řádu. Neúspěšně doporučoval petici pouze vzít na vědomí.

Opačný postoj zastával například předseda senátního ústavněprávního výboru Miroslav Antl nebo Ladislav Václavec. „Měli bychom si bránit naše zákony a právo na vlastní bezpečnost. Odmítnutím směrnice určitě nijak neomezujeme ostatní státy Evropské unie,“ uvedl.

Evropská unie chce směrnicí omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Zdůvodnila to mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici ale poukazují na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující. Českou žalobu na neplatnost směrnice ale Soudní dvůr EU zamítl. Advokátní deník o tom  informoval ZDE.

Změny vyplývající ze směrnice se mají týkat téměř všech zhruba 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů v České republice i držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní. Zakázány mají být poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a se zásobníkem na více než deset nábojů u pušek a více než 20 nábojů u pistolí.

Se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 i peticí souvisí snaha senátorů zakotvit do Listiny základních práv a svobod výslovné právo bránit se se zbraní. Toto bude ale předmětem jednání Horní komory na další schůzi.

AD informoval o tomto tématu již v minulosti, například ZDE. O odborných debatách, které probíhaly již dříve v Senátu, se dočtete i ZDE.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP