Ministerstvo vnitra odeslalo do připomínkového řízení zákon o zbraních

Snížení administrativní zátěže, ale i celkovou modernizaci stávajícího zbraňového práva si ministerstvo vnitra slibuje od návrhu nového zákona o zbraních, který úřad odeslal do připomínkového řízení.

Snížení administrativní zátěže, ale i celkovou modernizaci stávajícího zbraňového práva si ministerstvo vnitra slibuje od návrhu nového zákona o zbraních, který úřad odeslal do připomínkového řízení.

Ministerstvo vnitra ČR o tom informovalo na svých stránkách. Norma například ruší papírové doklady, zavádí také nové kategorie zbraní. Zákon zahrnuje amnestii na nelegálně držené zbraně, a to po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti, které se předpokládá v lednu 2022. Lidé, kteří v té době policii dobrovolně odevzdají nelegálně držené zbraně, budou moci požádat o vydání oprávnění k jejich držení.

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, ale také kvůli směrnici o zbraních, kterou Evropský parlament schválil předloni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU. Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie v dubnu doporučila soudu, aby žalobu zamítl.

Na směrnici nový zákon reaguje například úpravou znehodnocování zbraní. Po znehodnocení zbraně ji bude muset majitel předložit ke kontrole příslušnému úřadu. Směrnice také například zakazuje tzv. nadlimitní zásobníky, podle nového zákona by měly spadat do druhé nejpřísnější kategorie zbraní.

Nově by zbraně měly být děleny do šesti kategorií, přístup k nim bude odstupňován na základě jejich možné nebezpečnosti. Například nakládání se zbraněmi kategorie R1 má být podle zákona zapovězeno, pokud žadatel se zbrojní licencí neprokáže „řádný důvod“ k užívání zbraně. Tyto důvody jsou v zákoně vyjmenovány. Do nejpřísnější R1 se řadí například zbraně ráže 20 milimetrů a vyšší, které jsou určeny pro střelbu munice, nebo zbraně, které umožňují více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Na zbraně v kategorii R2, tedy samonabíjecí zbraně, pak vydá odborný útvar policie povolení například v případě, kdy důvod pro žádost spočívá ve sportovně-střelecké činnosti nebo v rekonstruování historických bitev. Obdobné podmínky by měly podle zákona platit i pro povolení právě nadlimitních zásobníků. V případě krátkých palných zbraní jde o zásobník s kapacitou nad 20 nábojů, u dlouhých zbraní s kapacitou přesahující deset nábojů.

Místo pěti skupin zbrojních průkazů budou pouze dvě. Zbrojní oprávnění bude moci podle normy vydat policie kromě dalších podmínek pouze osobě, která nepředstavuje „riziko pro veřejný pořádek a bezpečnost“. Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel zdravotně způsobilý, což dokládá lékařským posudkem, ten ale bude nově vydáván maximálně s pětiletou platností.

„Zákon přehledněji a jednoznačněji upravuje práva a povinnosti držitelů zbraní. Zákon výrazně zjednodušuje úpravu přestupků, omezuje postih za pouhá administrativní opomenutí a trestá pouze protiprávní jednání, které může mít vliv na veřejný pořádek a bezpečnost,“ píše se dále v materiálu.

Zákon také podle předkládací zprávy ruší papírové doklady, většinu podání a dalších úkonů bude možné učinit elektronicky prostřednictvím centrálního registru zbraní, jehož role bude posílena. Podle zákona také musí být všechny zbraně označeny tak, aby mohly být individuálně rozeznány. Pravidlo by ale nemělo platit pro ty zbraně, které nejsou určeny ke střelbě. Zákon se zabývá také znehodnocením zbraně nebo přepravou zbraní a střeliva.

Se zákonem o zbraních, který má plně nahradit původní zákon, odeslalo ministerstvo i další materiály. Jde o zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi a doprovodnou normu, která upravuje související právní předpisy.

Návrh zákona o munici podle vnitra definuje, co se municí rozumí a stanoví pravidla pro její nakládání. Zákon o nakládání se zbraněmi podle předkládací zprávy zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat „ozbrojeným způsobem“. Zřizuje také systém střelecké přípravy.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP