Svět si připomíná Den ohroženého advokáta, podporuje jej i ČAK

Den ohroženého advokáta, který vznikl v roce 2010, je pojmenován po stejnojmenné nadaci, jež je společně s Asociací evropských demokratických advokátů (EDL), Evropskou asociací advokátů pro demokracii a lidská práva (ELDH) a Monitorovacím výborem útoků na advokáty (IAPL), jeho organizátorem. Tyto instituce samozřejmě podporuje řada advokátních komor, v čele s Radou evropských advokátních komor – CCBE a dalších advokátních organizací, včetně České advokátní komory.

„CCBE je zejména prostřednictvím svého lidskoprávního výboru velmi aktivní. Jen za loňský rok bylo na podporu ohrožených, zastrašovaných, vězněných advokátů, či dokonce v důsledku zavraždění advokátů, zasláno 74 dopisů do 29 zemí. Výbor rovněž spolupracuje s řadou mezinárodních lidskoprávních organizací na minimalizaci následků zastrašování a persekuce advokátů, ale rovněž na tvorbě preventivních opatření. Bohužel zprávy o podobných případech se množí a počet ohrožených advokátů narůstá, takže vyjádření podpory Dni ohroženého advokáta je pro mě logickým pokračováním v úsilí na ochranu lidskoprávních obránců, které jsem i jako prezident CCBE, zejména prostřednictvím zmíněných dopisů a lidskoprávních apelů, adresovaných vrcholným představitelům zemí, kde aktuálně k porušování lidských práv a základních principů právního státu dochází, aktivně prosazoval,“ uvedl exprezident CCBE a člen představenstva ČAK JUDr. Antonín Mokrý.

V tomto roce se pozornost zaměřuje na Pákistán, kde advokáti v posledních letech čelí masovému terorismu, vraždám, pokusům o vraždu, napadením, vyhrožování (smrtí), řízením o urážce soudu, obtěžování a zastrašování v souvislosti s výkonem svých profesních povinností. Jsou rovněž zatýkáni, vězněni a mučeni a v některých případech byli zavražděni nejen advokáti, ale i jejich rodinní příslušníci. Někteří advokáti také čelí výhružkám vyloučení z advokátní komory či jsou podrobováni domovním prohlídkám. Dochází k útokům na advokáty křesťanského náboženského vyznání či členy menšinových sekt, kterým je vyhrožováno smrtí. Nejznámější útok na pákistánské advokáty se stal dne 8. srpna 2016, kdy došlo k teroristickému bombovému útoku a střelbě ve státní nemocnici ve městě Quetta, při němž zahynulo 54 advokátů: https://defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/ Od této doby vzrostl počet vražd advokátů alarmujícím způsobem, během posledního roku jich bylo evidováno devět.

Posledním krokem bylo zveřejnění základní zprávy o současné situaci a postavení právníků v Pákistánu, kterou najdete na http://dayoftheendangeredlawyer.eu

V této základní zprávě je zdůrazněna situace několika právníků a obecně nejzávažnějších případů. Mezi nimi je i případ advokáta Saífa Mulúka a jeho klientky, o kterém jsme také informovali v Advokátním deníku a jemuž Česká advokátní komora nabídla pomoc. Většinu obsahu tohoto dokumentu dodali pákistánští právníci a podílela se i právnická sdružení, která se specializují na situaci v Pákistánu.

Také předchozí ročníky byly věnovány zemím, kde jsou advokáti a právníci vůbec velmi rizikovým povoláním – loni to bylo Turecko, o rok dříve Egypt, v roce 2017 Čínská lidová republika, v roce 2016 Honduras, rok před tím Filipíny atd.

Demonstrace před soudem v Haagu na podporu advokátů v Egyptě v roce 2018

Proč je Dnem ohrožených advokátů právě 24. leden? Toto datum je spojováno s útokem ze dne 24. ledna 1977, kdy byli zavražděni čtyři advokáti a jeden spolupracovník ve své kanceláři na ulici Calle Atocha 55 v Madridu. Další čtyři byli vážně zraněni. K tomuto útoku došlo na podkladě pohnutých událostí v období přechodu Španělska od totalitního režimu diktátora Franca k demokratické španělské společnosti premiéra Suaréze.

Dnes, 24. ledna 2020 v den 10. výročí Dne ohroženého advokáta se v 15 hodin uskuteční demonstrace před Pákistánskou ambasádou na ulici Amaliastraat 8 v Haagu na podporu advokátů v Pákistánu. Rada evropských advokátních komor (CCBE) se k této akci připojí ve stejný den před stejnou institucí v Bruselu na avenue Delleur n° 57.

Účelem každého Dne ohroženého advokáta je vypracování centralizované petice v co největším počtu měst na hranicích i za hranicemi Evropy, která bude postoupena velvyslancům, konzulátům a jiným orgánům moci. Petice bude upozorňovat na problematickou situaci ohrožených právníků ve vybrané zemi.

„Rád bych vyjádřil Dni ohroženého advokáta podporu.  Věřím, že podobných projektů a iniciativ, jež vybízejí advokáty v dosud bezpečné Evropě ke spolupráci, směřující na pomoc kolegům v zemích, kde právní stát není samozřejmostí, bude do budoucna přibývat,“ doufá bývalý prezident CCBE, která skrze své členy – advokátní komory, zastupuje více než milion evropských advokátů.

Česká advokátní komora se oficiálně připojila k podpisu letos poprvé. Proto, aby ani česká justice nezapomněla na odvážné advokáty, ač jsou třeba z druhého konce světa, kteří za obranu demokracie a právního státu zaplatili nejvyšší cenu.

 

Redakce AD

Foto: CCBE

Go to TOP