Stavební řízení mají urychlit specializované senáty soudů

Výraznému zrychlení stavebního řízení, s nímž počítá návrh nového stavebního zákona, by pomohlo zřízení specializovaných senátů u krajských soudů ve vytipovaných krajích. Zabývaly by se například velkými liniovými a veřejně prospěšnými stavbami, tedy stavebním právem, uvedla 23. ledna 2020 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová při návštěvě Plzeňského kraje.

 „Debatovali jsme se soudci, že by pro nás byly specializované senáty velmi zajímavé,“ řekla ministryně Klára Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR chystá další jednání se soudci, kde se bude společně řešit, jak specializované senáty zřídit. Ty by se totiž musely také posílit o stavební odborníky. „Soudce řeší mnoho agend, a když mu přijde nějaká složitá stavební agenda, tak ji musí nastudovat. A samozřejmě, když takovou práci nedělá dnes a denně, tak mu to trvá delší dobu, než kdyby existovaly specializované senáty na stavební právo, které si samozřejmě dokážou dobrou i špatnou praxi promítnout do dalších rozsudků,“ uvedla ministryně Dostálová.

Nový stavební zákon by měl podle ministryně Dostálové vstoupit v platnost v roce 2021, účinnost pak bude nabíhat postupně podle jednotlivých paragrafů. „Určité prvky digitalizace už budou fungovat od roku 2021, nejvyšší stavební úřad od roku 2022,“ dodala ministryně Dostálová.

O sídlo nejvyššího stavebního úřadu se ucházejí zatím čtyři města

O sídlo nejvyššího stavebního úřadu, s nímž počítá návrh nového stavebního zákona od roku 2022, se zatím ucházejí Brno, Ostrava, Liberec a Plzeň. „Všechna města, která požádala, jsou pro nás akceptovatelná z důvodu dopravní obslužnosti a návaznosti. Do Plzně je výborné vlakové spojení, dálnice. Pokud bychom uvažovali, že by úřad nebyl v Praze, tak to budou jednoznačná kritéria,“ podotkla ministryně Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se nebrání tomu, že by úřad sídlil mimo Prahu. Klady a zápory všech uchazečských měst toto ministerstvo vyhodnotí.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP