Stanovisko ČAK k případu pákistánského obhájce Saifa Mulúka

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) odsuzuje pronásledování pákistánského obhájce Saifa Mulúka za obhajobu křesťanky Asii Bibi odsouzené

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) odsuzuje pronásledování pákistánského obhájce Saifa Mulúka za obhajobu křesťanky Asii Bibi odsouzené za rouhání proti islámu.

ČAK konstatuje, že jakkoliv postihovat advokáta jen proto, že vykonává svoji profesi a obhajuje klienta v trestním řízení, je nelidské a v rozporu s evropskými hodnotami.

Advokát, kterého něco takového postihne, si zaslouží nejen masivní podporu a solidaritu všech advokátů a jejich profesních organizací, ale také státních orgánů jakéhokoliv civilizovaného státu, které mu mohou poskytnout pomoc.

Česká advokátní komora se bude intenzivně snažit Saifa Mulúka kontaktovat a zjistit, zda a jak by mu v jeho nelehké situaci mohla pomoci.

Shrnutí případu Asii Bibi:

Křesťanka Asia Bibi, před osmi lety odsouzená k trestu smrti za urážku islámského proroka Mohameda, byla začátkem listopadu zproštěna viny. Zprošťující verdikt soudu jí pomohl vybojovat jako obhájce právě Saif Mulúk. Soudní rozhodnutí ovšem spustilo hromadné nepokoje, proto Saif Mulúk musel v obavách o svůj život uprchnout do Evropy.

Redakce ČAK

Go to TOP