100 dní Marie Benešové ve funkci ministryně spravedlnosti

Marie Benešová převzala úřad 30. dubna po svém předchůdci Janu Kněžínkovi a za dobu svého působení v čele resortu se zaměřila především na legislativní práce. Jak při svém nástupu slíbila, předložila novelu zákona o státním zastupitelství, pod jejím vedením pak pokračují práce na dalších právních normách, například na úpravě hromadných žalob nebo regulaci lobbingu.

Nerada se chlubím, ale určitou práci jsme odvedli. Zejména jsme se zaměřili na legislativní oblast, abychom naplňovali Programové prohlášení vlády a legislativní plán prací tak, jak byl určen. A musím říct, že jsme celkem zrychlili tempo. V současné době odbavujeme jedny z posledních připomínek u zákona o státním zastupitelství a jsem ráda, že se nám podařilo vypořádat připomínky tak, že ho budeme na vládu předkládat bez vážnějších rozporů,“ uvedla Marie Benešová.

Novelu zákona o státním zastupitelství předložila ministryně do mezirezortního připomínkového řízení v červnu. Do další fáze legislativního procesu se pak posunul návrh zákona o lobbingu, který v červenci schválil vláda, nyní jej projednají poslanci.

 Pro vládu jsou připraveny další dva ministerské návrhy. V prvé řadě se jedná o návrh zákona o hromadných žalobách. Úprava, která v českém právním řádu dosud chybí, usnadní vymáhání takzvaných stejnorodých nároků v řízení před soudy. V případě schválení zákona bude do českého práva zaveden prostředek, který výrazně odlehčí soudům, povede k urychlení soudního řízení, účastníkům řízení ušetří náklady a pomůže k efektivnějšímu a hospodárnějšímu fungování justice. Do vlády zamířila také novela zákona o soudech a soudcích zavádějící například jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů a reviduje institut přísedících v trestních řízeních.

Ministryně spravedlnosti se věnuje také problematice tzv. dětských dluhů: návrh předložený mimo legislativní plán vlády by měl zamezit tomu, aby nezletilí vstupovali do dospělosti s nezvladatelnou dluhovou zátěží.

Stranou nezůstalo ani téma exekucí. Ministerstvo spravedlnosti nedávno identifikovalo, že může existovat až 133 tisíc nezákonných exekucí. Jedná se o ta řízení, jejichž rozhodčí doložku je potřeba jednotlivými soudy prověřit. V Poslanecké sněmovně pak čeká na projednání tzv. exekuční novela, která řeší například problém vícečetných exekucí.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti. Foto: AD.

Go to TOP