Vláda podpořila opatření proti vícečetným exekucím

Omezení počtu podávaných exekučních návrhů či redukci množství vícečetných exekucí si klade za cíl novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou na jednání 1. července 2019 podpořila vláda.

Novinářům to po zasedání řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která materiál předkládala. Věřitel by měl podle novely na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu, což by ho nutilo zvážit, zda exekuci vůbec zahajovat. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora.

Vícečetným exekucím by měla zabránit paušálně stanovená náhrada hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízení a povinná záloha na náklady exekuce. Poplatek a povinnou zálohu by měl na počátku exekuce vynakládat věřitel. „A proto bude nucen předem zvážit, zda jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,“ stojí v předkládací zprávě.

Pomoci má nový předpis v tom, že by se všechny exekuce proti stejnému dlužníkovi vedly u jednoho exekutora. „Aby mohly být v důsledku spojování řízení sníženy náklady exekuce a snížena zátěž třetích osob povinných poskytovat součinnost soudnímu exekutorovi,“ stojí v návrhu. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by soudní exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Ministryně financí Alena Schillerová novinářům řekla, že novinky podle ní mohou dlužníkům prospět. „Jestliže on neví, odkud přijde nějaká další exekuce, to je nedobrý stav. Koncentrace k jednomu exekutorovi, kde je jeden exekutor a jeden dlužník, je krok správným směrem,“ uvedla. Schválení návrhu ocenila na Twitteru i ministryně práce Jana Maláčová.

Novela navrhuje také stanovit paušální výši náhrady nákladů plátce mzdy za úkony, které je povinen provádět v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Úpravy se má dočkat i postup v případě úpadku soudního exekutora a předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů. Zveřejněním rozhodnutí o úpadku je ze zákona pozastaven výkon exekutorského úřadu. Předpisem se nyní bude zabývat Sněmovna.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay

Go to TOP