Vznikne jednotný elektronický registr pro účely DPH v Polsku

Od 1. září 2019 dojde v Polsku k rozšíření a sjednocení několika veřejně dostupných daňových registrů do jednoho tzv. „whitelistu“. Tato novinka se bude týkat i českých subjektů obchodujících v Polsku. Přináší s sebou nové povinnosti i rizika na straně odběratele. Registr navíc bude obsahovat i informace o bankovních účtech společnosti. Platby v hodnotě nad 15,000 zlotých (cca 90 tisíc korun) provedené na bankovní účet neuvedený v tomto seznamu budou podléhat sankcím.

Od 1. září 2019 dojde v Polsku k rozšíření a sjednocení několika veřejně dostupných daňových registrů do jednoho tzv. „whitelistu“. Tato novinka se bude týkat i českých subjektů obchodujících v Polsku. Přináší s sebou nové povinnosti i rizika na straně odběratele. Registr navíc bude obsahovat i informace o bankovních účtech společnosti. Platby v hodnotě nad 15,000 zlotých (cca 90 tisíc korun) provedené na bankovní účet neuvedený v tomto seznamu budou podléhat sankcím.

Konkrétně nebude možné tyto výdaje posuzovat jako daňově uznatelné náklady z pohledu daně z příjmů a odběratel bude zároveň ručit i za DPH, která má být odvedena dodavatelem. Pokud odběratel platbu na jiný než zveřejněný bankovní účet provede, může se z těchto sankcí vyvinit tak, že tuto skutečnost oznámí polské finanční správě do tří dnů.

Registr má být aktualizován denně, obsahovat bude také údaje o datu a čase, kdy proběhlo ověření konkrétního subjektu. Ověřit subjekt bude možné i retrospektivně, a to až 5 let zpětně.

Každý podnikatel si může ke správě daní zvolit svého zástupce nebo-li zmocněnce. Tento zmocněnec na základě vymezených pravomocí zastupuje podnikatele před zahraničním správcem daně. Trendem současnosti je, že v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích a poradenských společnostech pracují multidisciplinární týmy, které s touto problematikou poradí.

Více informací k tomuto tématu naleznete zde.

Zdroj: PwC, foto Pixabay.

Go to TOP