Vítězem ankety Zákon roku je zavedení komunitní energetiky

V patnáctém ročníku ankety Zákon roku zvítězila novela energetického zákona, kterou došlo k zavedení komunitní energetiky v Česku. Podle pořadatelů ankety přinese tento zákon významnou změnu pro českou energetiku a další krok v liberalizaci tuzemského trhu s elektřinou. Autorem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ocenění Zákon roku od svého vzniku organizuje poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu letos opět převzaly Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR a Komora daňových poradců ČR.

„Novela energetického zákona umožní domácnostem, obcím i malým a středním podnikům vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně ji mezi sebou sdílet. To výrazně zvýší možnosti a efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zlepší přístup k čisté a cenově stabilní elektřině. Rovněž to otevře i nové příležitosti pro byznys,“ říká k vítězi letošního ročníku Jiřina Procházková, partnerka v advokátní kanceláři Deloitte Legal a leader projektu Zákon roku.

„Vítězný zákon reaguje na problémy na trhu s energiemi a podporuje snahu o urychlení rozumné decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice. Jedná se o jeden ze zásadních kroků k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka v době nejisté dostupnosti zdrojů. To považuji za největší přínos vítězného předpisu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Na druhé příčce se v hlavní kategorii Nejlepší zákon pro byznys umístila digitalizace v pracovním právu, jenž byla součástí velké novely zákoníku práce. Cenu předal předseda České advokátní komory Robert Němec, podle kterého je novela významným posunem směrem ke zjednodušení praktického fungování vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Značná flexibilita se projevuje v zakotvení pravidel pro komunikaci a doručování pracovních smluv a dalších dokumentů uzavřených se zaměstnancem elektronicky. V takovém případě postačuje zaslání jejich vyhotovení na soukromý e-mail zaměstnance. Zjednodušení doznala i přísná pravidla pro doručování jednostranných skončovacích dokumentů (např. výpověď, okamžité zrušení) a mzdového výměru. Nová právní úprava tak již nebrání doručení v případě, kdy zaměstnanec na zprávu zaměstnavatele zaslanou elektronicky nereaguje. Celkově se jedná o významný posun a zjednodušení elektronické komunikace stran pracovněprávních vztahů, které reflektuje využívání tohoto způsobu komunikace v praxi i požadavky byznysu. Optikou zásady ochrany zaměstnance v českém pracovním právu se jedná o odvážný počin a otevření možností pro masivnější digitalizaci HR procesů ve firmách.

Třetí místo si odnáší dlouhodobý́ investiční produkt (DIS), který byl součástí změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Tento zákon zavádí potřebný nástroj pro investice na důchod, který je podpořen daňovou úlevou, a navíc přináší alespoň částečné řešení v rámci důchodové reformy. Umožní spořícímu významnou flexibilitu v tom, do čeho bude investovat, na druhé straně adekvátně chrání jeho práva před podvodnými nabídkami.

Další letošní kategorií byl Legislativní počin, kterým chtějí pořadatelé ocenit příklady dobré praxe v rámci legislativního procesu za minulý rok. Nominován mohl být například počin konkrétního jednotlivce, kdy se podařilo odstranit administrativní překážku či uskutečnit pozitivní, srozumitelnou a věcnou změnu nebo příklady a situace, které posouvají regulaci podnikání v ČR pozitivním směrem. Cenu si nakonec odnáší usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR, které je částí novely zákona o zaměstnanosti.

„Oblast pracovního práva je pro podnikatele velmi důležitá. Do této skutečnosti se promítá i to, že zvláště v některých profesích je velmi obtížné najít zaměstnance a tato oblast je poměrně výrazně sešněrována právními předpisy a podnikatelé po právu nesou velmi nelibě další, v řadě ohledů zbytečné, zpřísňování a zavádění nové a mnohdy velmi obtížně realizovatelné administrativy,“ řekl Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR.

Druhé místo v kategorii Legislativní počin pak obsadilo přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. A na třetí příčce se umístilo odstranění zrušení rodných čísel.

Poslední kategorií letošního ročníku Zákona roku byl Legislativní přešlap, který má naopak poukázat na to, co se v loňském roce nepodařilo. Nepříliš lichotivou cenu si nakonec odnáší nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce. Negativně zde není vnímám věcný záměr, ale způsob provedení této změny.

„Nezvládnutí úpravy dohod nás velmi překvapilo, protože v dalších oblastech je ta novelizace velmi dobrá. Obecně se komunikace s MPSV pod ministrem Marianem Jurečkou výrazně zlepšila, třeba pokrok v digitalizaci je za poslední dva roky větší než za předchozích deset let. A najednou u debaty o dohodách ta komunikace úplně přestala fungovat, takže vznikl naprosto nepoužitelný návrh, který všechny vyděsil,“ říká Tomáš Prouza, ředitel Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

„Výsledky ankety Zákon roku v posledních letech naznačují, že podnikatelé očekávají především transparentní a stabilní legislativní prostředí bez zbytečné administrativní zátěže a byrokracie, což by jim dovolilo efektivnější fungování a alokaci zdrojů, plánování dlouhodobých investic a rozvoj jejich podnikání s minimem nejistoty. Zároveň si přejí zákony podporující inovace, digitalizaci a dynamický i konkurenceschopný podnikatelský ekosystém, který jim umožní lépe fungovat v moderním tržním prostředí a čelit globální konkurenci,“ poznamenal Martin Bohuslav, který působí jako vedoucí partner advokátní kanceláře Deloitte Legal a dodal, že vzhledem k trendům v posledních letech je rovněž patrná rostoucí potřeba diskuze nad zákony a regulacemi, které se zabývají otázkami udržitelnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti podniků.

 

DE/redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP