Vláda schválila nový systém emisních povolenek, peníze dá na ekologii

Novelu zákona, která upravuje systém emisních povolenek schválila 24. dubna vláda. Peníze utržené z jejich prodeje bude v budoucnu možné použít výhradně jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu.

 

Výnosy z povolenek budou v příštím roce příjmem státního rozpočtu, od roku 2026 bude hlavním příjemcem Státní fond životního prostředí, menší část příjmů si rozdělí také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na tiskové konferenci po jednání vlády to 24. dubna uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Letošní výnosy z povolenek budou podle odhadů činit kolem 40 miliard korun.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Do roku 2030 dosáhnou podle současných odhadů výnosy z dražeb povolenek kolem 250 miliard korun. Záviset bude na jejich ceně.

Návrh revidované novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení.

 

Investice do moderní energetiky a průmyslu

Podle Hladíka bude stát peníze využívat zejména na investice do moderní energetiky a průmyslu, jako je například modernizace tepláren a rozvodů tepla, zlepšení energetické účinnosti či na nové obnovitelné zdroje v energetice.

Další výnosy bude podle ministra stát využívat na snižování negativních vlivů změny klimatu, půjde tak třeba o opatření na snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu nebo na modernizaci dopravy, dále adaptační projekty, jako je například zalesňování. Část příjmů bude podle Hladíka možné použít také na zmírnění sociálních dopadů pro domácnosti.

Vláda měla novelu na stole už v lednu a v březnu. V obou případech však její projednání odložila, kvůli sporům mezi jednotlivými ministerstvy, která měla zájem o kontrolu výnosů utržených z prodeje povolenek. Zájem o kontrolu výnosů totiž mělo několik resortů. Dosud byly peníze rozděleny mezi Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a státní rozpočet. Po jednání tak vláda rozhodla o tom, že v příštím roce peníze zůstanou ve státním rozpočtu. Od roku 2026 půjde hlavní část peněz do SFŽP, část dostane také MPO na rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie a dále MŽP pro pokrytí administrativních záležitostí a plnění mezinárodních závazků Česka.

 

Zdroj: ČTK
Foto: pixabay.com

Go to TOP