„Právník se nemá čas nudit, musí se stále učit,“ říká Monika Novotná

Projekt #PRVNÍCH100LET si připomíná dobu, kdy opustila brány právnické fakulty první absolventka právnička. Spojuje současné inspirativní ženy právního světa a veřejného života a připomíná osudy žen, které jejich profese formovaly. V rámci projektu se 17. dubna uskutečnila další z řady živých debat Právničky LIVE!, hostem byla také Monika Novotná, místopředsedkyně České advokátní komory.

 

Debata inspirativních žen z právního prostředí se tentokrát zaměřila například na to, co rozhodlo, že budou studovat zrovna práva, která právnická profese je podle nich ideální pro absolventky a absolventy práv a která jde podle jejich zkušeností asi nejlépe skloubit s mateřstvím, jaká pozitiva či negativa v té které profesi spatřují. Pozvání do debat s moderátorem Jaroslavem Kramerem přijalo devět elitních zástupkyň advokacie, notariátu i firemního segmentu.

O svých zkušenostech a motivacích vybrat si práva, ale i o tom, jaká témata aktuálně řeší Česká advokátní komora, Notářská komora ČR a Unie podnikových právníků, hovořily místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná, viceprezidentka Unie podnikových právníků ČR Klára Novotná a notářka v Hradci Králové Helena Divišová.

Místopředsedkyně ČAK Monika Novotná prý na základní škole původně snila o medicíně. A jak se v průběhu diskuse ukázalo, nebyla jediná z přítomných žen právniček, která pomýšlela na to, stát se lékařkou. Když pak třídě v rámci branné výchovy promítali zasahovaní a pomoc lékařů u přírodních katastrof, kde bylo plno zraněných, uvědomila si, že toto povolání nebude pro ni. Měla ale také ráda příběhy Perryho Masona, legendárního právníka z knih Stanleyho Gardnera. „Představovala jsem si, že budu Perry Mason v sukni,“ říká Monika Novotná a tehdy se prý rozhodla pro dráhu právničky.

Přiznává, že v praxi pak byla trochu zklamaná, že u nás nejsou křížové výslechy a nejde o takové divadlo, jako v knihách, ale profesi si postupně zamilovala. „Obhájce bojuje za člověka, který má právo na pomoc a obhajobu svých práv, jak nejlépe to advokát dokáže, tam jsem si to ujasnila,“ popisuje rozhodnutí stát se právě advokátkou. A dnes by se prý rozhodla stejně.

„Právník se nemá čas nudit, musí se stále učit,“ říká Monika Novotná. Jde podle ní o dynamické prostředí, kde nelze ustrnout. Když skládají sliby čerství advokáti, vždy jim prý říká: „Máte všechny zkoušky, teď už se budete jen učit.“ Špičkový advokát prý musí umět vše, měl by mít zdravou touhu pomáhat a zvítězit. A také musí umět mluvit tak, aby přiměl druhou stranu naslouchat.

 

Práce z domova, sdílená pracovní místa, zkrácené úvazky, to ženy právničky oceňují

Podle diskutujících žen je dnes nastavení podmínek práce pro ženy a rodiče, protože o děti se dnes může starat i muž, o mnoho lepší než dříve, hodně se změnilo a je pro ně příznivější. Přispěla k tomu podle jejich mínění ve velké míře i „covidová doba“. Většina zaměstnavatelů dnes ví, že právníci jsou schopni odvést kvalitní práci i z domova. Mnozí tak dnes nabízejí home office, sdílená pracovní místa, zkrácené úvazky nebo rozdělený pracovní týden mezi dvě kolegyně.

„Osobně mám maminky ráda, fandím jim. Vždy říkám, že nikdo nemá tak dobře zvládnutý time management, jako ony,“ říká Monika Novotná. „Ve všech povoláních se dá vytvořit takové prostředí, aby rodičovství i práci zvládly. Nakonec my všechny jsme toho důkazem,“ dodává.

Mladí dnes mají obrovskou nabídku možností, kde se uplatnit. A pokud by se jim na některém místě nelíbilo, odejdou jednoduše jinam. I proto se zaměstnavatelé snaží vyjít zaměstnancům vstříc a nabízet příjemné a přátelské prostředí, kde je možné se na všem dohodnout a pracovat svobodně a flexibilně třeba i z domova.

Aby byl člověk v profesi šťastný, musí ho podle Moniky Novotné naplňovat. Jí profese advokátky opravdu baví, naplňuje ji tím, že pomáhá, snaží se pro klienty dosáhnout toho, co si přejí, hledá řešení.

Proč studovat práva a zda je advokacie vhodná „pro holky“ bylo tématem druhé části debaty, ve které vystoupily advokátky Martina Parusová Zímová z Accace, Petra Kinclová z PwC Legal a Markéta Hanzlíková z Peterka & Partners. Společně s moderátorem také rozebraly, zda a jaké jsou rozdíly ve fungování „velké“ a „malé“ advokacie. Jaké přednosti a nevýhody má která z nich.

Advokacie je podle mínění diskutujících rozhodně pro ženy vhodná. Je ale důležité si umět vybrat správný obor, který bude konkrétní ženě opravdu vyhovovat. Pokud si žena správně vybere a baví jí to, má vyhráno, pokud si vybere špatně a obsah práce jí nenaplňuje, znamená to vždy hodně dřiny. Ženy navíc mají co nabídnout, mimo jiné především měkké a jemné dovednosti, tzv. „soft skills“, vstřícné jednání, lidský přístup, neřeší věci silově, ale mají větší schopnost vcítit se, pochopit druhého, vnímat jeho očima.

O tom, že je advokacie stále „in“ pak v posledním bloku debatovaly úspěšné partnerky předních advokátních kanceláří na českém trhu – Zuzana Smítková z Chrenek Toman Kotrba, Lucie Kalašová z bpv Braun Partners a HR manažerka Jitka Drážková z Rowan Legal. Přiblížily, jaké specializace v rámci advokacie jsou zrovna žádané, jaké méně, ale i jaké výhody a případně také nevýhody mohou přinášet. Každá z žen přispěla vlastní zkušeností a svým vlastním pohledem, na jednom se však všechny diskutují rozhodně shodly, aby byla právnická profese nadále lákavá i pro mladé, musí nabízet příjemné přátelské a vstřícné prostředí, dostatečné zázemí a spolupráci a pomoc napříč generacemi.

 

Redakce AD
Foto: repro info.cz, archiv AD

Go to TOP