Máte zájem o občanské a obchodní právo? Přihlaste se na stáž do Německa

Stáž pro mladé advokáty/advokátky praktikující občanské a obchodní právo a vládnoucí velmi dobře německým jazykem pořádá ve dnech 22. srpna až 27. září 2024 v Bonnu Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) společně s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein).

 

Cílem projektu je získání, resp. prohloubení si znalostí o německém a evropském občanském a obchodním právu, seznámení se s chodem německých advokátních kanceláří a navázání pracovních kontaktů s cílem vytvoření sítě pro vzájemnou výměnu zkušeností. Českým advokátům/advokátkám je nabízeno 1 místo.

 

Stáž pro mladé advokáty/advokátky

22. srpna až 27. září 2024 v Bonnu

 

Harmonogram stáže:
22. 8. 2024: příjezd do Bonnu
23. 8. – 30. 9. 2024: úvodní seminář v Bonnu (německé a evropské občanské a obchodní právo)
2. – 24. 9. 2024: odborná praxe v advokátní kanceláři (o umístění uchazeče rozhodne Nadace, kandidáti si však mohou sami navrhnout advokátní kancelář v Německu, která by je byla ochotna na praxi přijmout)
25. – 26. 9. 2024: závěrečný seminář v Bonnu – vyhodnocení
27. 9. 2024: odjezd

 

Pořadatelé zajišťují a hradí:
– ubytování a stravu po dobu úvodního a závěrečného semináře v Bonnu
– jízdné z Bonnu do místa praxe a zpět do Bonnu
– ubytování po dobu výkonu stáže (v některých případech, v závislosti na výši ceny ubytování, může být účastník požádán o poskytnutí menšího příspěvku). Pokud si účastník zařídí ubytování sám, bude mu po konzultaci s IRZ uhrazeno v dohodnuté výši.
– stipendium ve výši 550 €

 

Náklady na cestu do Bonnu a zpět si hradí účastníci sami. Podmínkou pro účast je mezinárodní zdravotní pojištění pro pobyt v Německu.

 

Kdo se může přihlásit?
Mladí advokáti/advokátky praktikující občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je určena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se však mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky.

Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či advokátním koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).

Při výběru kandidátů budou upřednostněni ti, kdo ještě studijní nebo studijně pracovní stáž zaměřenou na získání znalostí německého práva neabsolvovali.

 

Podrobný program v německém jazyce si můžete přečíst ZDE. 

 

V případě Vašeho zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a stručný motivační dopis, vše v německém jazyce, e-mailem na odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory (e-mail: slovackova@cak.cz).

 

Zprávy z minulých ročníků si můžete přečíst ZDE a ZDE.

 

Uzávěrka přihlášek: 28. dubna 2024
Výběrové řízení proběhne online formou dle předchozí domluvy.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: pixabay.com

Go to TOP