ČAK podepsala s Asociací kalifornských advokátů Memorandum o přátelství

U příležitosti setkání zástupců České advokátní komory a zahraničních představitelů advokátních komor, které se uskutečnilo dne 17. května 2024 v Kaňkově paláci, a z pověření představenstva ČAK podepsali předseda Komory Robert Němec a její místopředseda Martin Maisner a zástupkyně Asociace kalifornských advokátů paní Margaret Francisco Memorandum o přátelství.

Memorandum o přátelství bylo původně podepsáno již v roce 2019 v souvislosti s tehdy pořádanou mezinárodní konferencí pro české a kalifornské advokáty, aktuálním podepsáním tak fakticky došlo k prodloužení platnosti tohoto dokumentu.

Slavnostního aktu podpisu Memoranda se za Asociaci kalifornských advokátů osobně zúčastnila vedoucí Sekce pro mezinárodní vztahy paní Margaret Francisco. Svůj podpis pod Memorandum připojila též předsedkyně Kalifornské advokátní komory paní Betty Williams.

Text Memoranda je k dispozici na Odboru mezinárodních vztahů ČAK.

 

Mgr. Lenka Vojířová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: autorka

Go to TOP