„Systém společného vzdělávání“ zlepšil služby v justici i sociálním systému

Projekt „Systém společného vzdělávání“, realizovaný s podporou Norských fondů, přispěl k celkovému zkvalitnění péče o klienty ve vězeňském, probačním a neziskovém sektoru. Výsledky čtyřleté práce, během které došlo k posílení spolupráce a sdílení zkušeností napříč službami v oblasti justice a sociálního systému, byly představeny na závěrečné konferenci 9. dubna v prostorách Holiday Inn Prague.

 

Díky projektu bylo proškoleno 2163 odborníků, z čehož významný počet připadl na zaměstnance Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR. Ocenění zaslouží také zapojení menšího počtu pracovníků z neziskového sektoru, kde každá zkušenost a získaná kompetence má zásadní význam pro další rozvoj služeb a přístupu k lidem ve složitých životních situacích.

V průběhu vzdělávacích aktivit byla nejvíce kvitována možnost sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi účastníky z různých institucí. Tato vzájemná interakce přispěla nejen k rozvoji individuálních kompetencí, ale také k posílení meziinstitucionální spolupráce. Účastníci vyjádřili silný zájem o pokračování projektu, což odrazí vysokou poptávku po dalším rozvoji a upevnění vztahů napříč resortem justice.

Projekt „Systém společného vzdělávání“ není jen dalším krokem ve vzdělávání pracovníků v oblasti justice a sociálních služeb. Představuje totiž zásadní milník v budování pevnější a efektivnější spolupráce na cestě k lepší reintegraci odsouzených osob do společnosti a snížení recidivy. Jeho význam a dopad jistě přesáhnou rámec jeho trvání, a stane se trvalou součástí systému péče o osoby ve výkonu trestu a po jejich propuštění.

Celý projekt byl financován z programu Spravedlnost v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014-2021.

 

Zdroj: MSp
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP