Od října dochází ke změnám v ověřování listin do zahraničí apostilní doložkou

Redakce Advokátního deníku upozorňuje na aktuální informaci Ministerstva spravedlnosti adresovanou žadatelům o ověření listin do zahraničí, která se týká změn v ověřování těchto listin apostilní doložkou. 

 

Pro zvýšení komfortu žadatelů o ověření listin do zahraničí dochází v souvislosti s novelou notářského řádu od 1. října 2021 k přesunu pravomoci k provádění ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ DOLOŽKOU (APOSTILLE) z Ministerstva spravedlnosti na Notářskou komoru České republiky. Ta bude apostily vydávat na svých regionálních pracovištích. Odpadne tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která reaguje na skutečnost, že výše správních poplatků za vydání apostilní doložky nebo vyššího ověření nebyla přes rostoucí náklady od svého zavedení nikdy měněna a již dlouhodobě nereflektovala reálné náklady spojené s jejich vydáváním. Novelou se tedy výše poplatku za ověření listin do zahraničí mění:

Za vydání apostilní doložky bude od 1. září 2021 vybírán poplatek ve výši 300 Kč a za vyšší ověření ve výši 100 Kč.

Nezbytné zvýšení poplatků bude vyváženo úsporou času i nákladů na cestování, a to díky možnosti řešit alespoň část ověřovací agendy v regionech.

 

Další podrobnější informace k uvedeným změnám naleznete na stránkách justice.cz a na webových stránkách Notářské komory ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP