ČAK nabízí semináře ve střediscích Severní Morava a Severní Čechy

Česká advokátní komora nabízí v dubnu také regionální semináře. Regionální středisko Severní Morava pořádá v hotelu Sepetná pod Lysou horou již tradiční víkendový seminář na téma uzavírání smluv a závazkové právo pohledem judikatury a regionální středisko Severní Čechy v Ústí nad Labem pak seminář na téma povinnosti advokátů podle novelizované AML úpravy. Vyberte si zajímavé semináře ve vašem kraji.

 

Pokročilé praktikum uzavírání smluv a závazkové právo pohledem judikatury

 

Pořádá: regionální středisko Severní Morava

Termín semináře: pátek 12. dubna od 15:00 hodin až neděle 14. dubna 2024 do 12:00 hodin

Místo konání: Hotel Sepetná, Ostravice

Ubytování je možné rezervovat zde: ZDE.

Seminář povede: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., advokátka, docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, rozhodce, zkušební komisařka ČAK pro obor obchodní právo, členka rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže

 

Odborný program semináře:

Pokročilé praktikum uzavírání smluv 

Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor desítek konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky, jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.

Závazkové právo pohledem judikatury

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) ve vybraných oblastech závazkového práva – a to jak ve fázi před uzavřením smlouvy, v procesu jejího uzavírání, tak po jejím uzavření.

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

 

Povinnosti advokátů dle novelizované AML úpravy

 

Pořádá: regionální středisko Severní Čechy

Termín semináře: čtvrtek 18. dubna 2024 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: budova rektorátu Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem 1, zasedací místnost MFC-1.14  

Seminář povede: Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí oddělení pro věci kárné České advokátní komory

 

Odborný program semináře:

  • Novinky v oblasti AML regulace
  • Povinnosti advokáta
  • Praktické otázky provádění identifikace a kontroly klienta, mezinárodní sankce
  • Hodnocení rizik
  • Postup u podezřelých obchodů

 

Přihlásit se můžete ZDE.  

 

Pro další informace kontaktujte Mgr. Lenku Danilišin, tel. č. 513 030 115.

 

Pobočka ČAK v Brně
Ilustrační foto: archiv AD

Go to TOP