Sborník z mezinárodní konference o roli nejvyšších soudů vydal NS

Nejvyšší soud vydal sborník z mezinárodní konference Role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany, kterou uspořádal Nejvyšší soud (NS) při příležitosti třicetiletého výročí své novodobé existence v Brně ve dnech 14. až 15. září 2023. Konference měla významný mezinárodní přesah a obsahuje podnětné příspěvky vzácných zahraničních hostů i českých právníků. Sborník je souhrnem příspěvků, které na konferenci zazněly.

 

Předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts ve svém příspěvku oceňuje dosavadní téměř dvacetileté působení Nejvyššího soudu jako partnera ve vzájemné snaze poskytovat účinnou právní ochranu účastníkům soudních řízení tam, kde je třeba požádat Soudní dvůr Evropské unie o výklad práva Evropské unie nebo případně kde se namítá jeho neplatnost.

Dineke de Groot, předsedkyně Nejvyššího soudu Nizozemí a profesorka na Vrije Universiteit Amsterdam, se zamýšlí nad tím, jak rozsah odůvodnění rozhodnutí nejvyšších soudů souvisí s demokratickou legitimitou soudnictví, aby následně představila ústavní a právní rámec pro požadavky na odůvodnění rozhodnutí nizozemských soudů.

Za přečtení také rozhodně stojí příspěvek Pavla Simona, předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který svůj příspěvek uvedl tezí „Odůvodnění odmítacích usnesení Nejvyšším soudem: Mnoho slov pro nic“ a věnuje se problematice odůvodňování rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterými jsou odmítána dovolání jako nepřípustná.

Historický pohled na roli nejvyšších soudů a očekávání, které se pojí s jeho funkcí, nabízí tehdejší soudce Nejvyššího správního soudu a dnes soudce Ústavního soudu Zdeněk Kühn v kapitole „Nejvyšší soudy na nelehké cestě k prospektivní roli judikatury“. V dalších příspěvcích se například místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk zamýšlí nad tím, co by Nejvyššímu soudu pomohlo, aby beze zbytku plnil roli, kterou od něj společnost očekává, a Michal Bobek, soudce Nejvyššího správního soudu odpovídá na otázku, proč se otázka selekce nápadu vrcholnými soudy už desetiletí pouze jen zvažuje, aniž by se povedlo ji reálně prosadit.

Sborník je v elektronické verzi k dispozici ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Nejvyšší soud, Aleš Ležatka

Go to TOP