Seminář o etice se zabýval mj. i otázkou vztahů mezi právnickými profesemi

Může se člověk vždy domáhat svého práva? A je správné odškodnit rodiče za to, že se chybou lékařů nedozvěděli, že jejich dítě trpí Downovým syndromem a oni tak nemohli potratem ukončit jeho život? Také tyto otázky zazněly na kulatém stole, věnovaném etice v tvorbě, interpretaci a aplikaci práva, kterého se zúčastnili právníci „všech druhů“, z řad akademiků i praktiků. Kulatý stůl, který se konal 5. dubna 2024 v Praze v rámci VIII. ročníku projektu Stálé konference českého práva, a na etické téma nikoliv poprvé, jako obvykle moderoval zakladatel tohoto projektu JUDr. Karel Havlíček.

Z řad soudců v debatě vystoupili mj. prezident Soudcovské unie a soudce Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra, který se zabýval otázkou, zda má soudce při svém rozhodování dávat jasně najevo svůj světový názor, či nikoliv, dále soudce Nejvyššího soudu JUDr. Radim Fiala či soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka.

Z advokátních řad se postupně ujali slova prezidentka Unie rodinných advokátů a nyní i senátorka JUDr. Daniela Kovářová, člen představenstva ČAK a prezident Unie obhájců ČR JUDr. Tomáš Sokol a viceprezident ECBA (European Criminal Bar Association) Mgr. Miroslav Krutina.

Právě vystoupení doktorky Kovářové patřilo k těm nejzajímavějším. Jak řekla, právo historicky vzniklo tehdy, když se společnost shodla na tom, co chce jako právo kodifikovat. Nyní však aktivisté začínají vyžadovat, aby právo bylo kodifikovatelem a aby právo společnost vychovávalo. Jako příklad uvedla soudní spor o nahrazení souhlasu otce s tranzicí jeho devítileté dcery, za mnohem závažnější ale do budoucna označila otázky náhradního mateřství a především eutanázie. Vyzvala proto soudce, aby zůstali konzervativním stavem a aby tomuto aktivistickému tlaku nepodléhali.

K dalším probíraným tématům pak patřily také vztahy mezi právnickými profesemi, ke kterým se mj. vyjádřil i magistr Krutina. Jak řekl, členové odlišných právnických profesí si navzájem často nerozumí, mají chybné představy o práci kolegů a její motivaci. Vyzval proto, aby se tématem dalšího kulatého stolu stalo srovnání etických norem a etických kodexů jednotlivých právnických profesí, neboť právě tyto kodexy jsou základem porozumění pro chování každého člena konkrétní právnické profese.

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

 

Go to TOP