Olomoucké právnické dny 2024: vystoupení odborníků i diskuse v sekcích

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na XVII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2024, která se uskuteční ve dnech 23.–24. května 2024 v prostorách fakulty.

 

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference se již tradičně bude odvíjet ve dvou částech – v úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

 

Konference

Olomoucké právnické dny 2024

Termín: 23. a 24. května 2024

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc

 

Předběžný program

 

Čtvrtek 23. 5. 2024

9:00   Prezence účastníků

10:00  Plenární sekce v aule

12:00  Přestávka

13:00 1. blok jednání v sekcích – v rámci sekce Dvacet let od vstupu do EU – nové výzvy proběhne prezentace kolektivní monografie vytvořené v rámci Jean Monnet Network s názvem Naděžda Šišková (ed.): „Legal Issues of Digitalisation, Robotisation and Cyber Security in the Light of EU Law“

15:30  Přestávka

16:00  2. blok jednání v sekcích

18:30  Křest knihy: Pocta Vladimíru Sládečkovi“

19:00  Slavnostní raut

 

Pátek 24. 5. 2024

8:30   Prezence

9:00   3. blok jednání v sekcích

10:30  Přestávka

11:00  4. blok jednání v sekcích

13:00   Ukončení konference

Konečný program se může časově změnit a bude vytvořen a zveřejněn po ukončení přihlašování přibližně v půlce května.

 

Sekce a jejich garanti

 

Aktuální výzvy horního práva

Garant: JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

 

Current issues

Garant: Ing. Jana Bellová, Ph.D., PhDr. Kamila Tozzi Di Angelo

 

Etické kodexy ve veřejné správě: právní, politologické a filozofické souvislosti

Garant: Mgr. Petra Melotíková, Ph.D.

 

Trestní právo ve světě moderních technologií – problémy, výzvy i možnosti

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

 

Building a Social Europe: Navigating Contemporary Dynamics in EU Social and Labour Law

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (adj. prof. TalTech), Alla Fedorova

 

Sociální podnikání v ČR, navrhovaná právní úprava a praxe

Garant: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.

 

Digitální technologie a právo: Od kryptoaktiv po AI

Garant: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

 

20 let od vstupu do EU – nové výzvy

Garant : doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M, doc. JUDr. Václav Stehlík LL.M. Ph.D.

 

Právo duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

Finanční právo z pohledu legislativních změn

Garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

 

Zákoník práce na rozcestí. Nové hrozby a výzvy pracovního práva

Garant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

 

Zásadní nedostatky současné právní úpravy civilního soudního řízení

Garant: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.

 

 

 

Informace pro zájemce o účast

Termín pro vyplnění a zaslání přihlášky je 5. 5. 2024.

Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány.

 

Možnost publikování příspěvků z konference
Organizátor konference nebude vydávat konferenční sborník, ale vybrané příspěvky mohou být otištěny v časopise Acta Iuridica Olomucensia. Termín pro zasílání příspěvků je konec května.

Elektronická adresa redakce: redakce.aio@upol.cz

 

Účastnický poplatek činí 2 500 Kč nebo 100 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference – coffee breaky, čtvrteční oběd a večerní raut, páteční oběd). V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a  ubytování není zahrnuto, účastníci si je zajišťují sami. 

Více informací včetně elektronické přihlášky a informací o platbě účastnického poplatku naleznete ZDE.

 

 

Zdroj: Právnická fakulta UP Olomouc
Ilustrační foto: archiv pořadatele akce

Go to TOP