Po úspěšné konferenci v Praze zve European Circuit advokáty do Bordeaux

V září 2023 uspořádala Česká advokátní komora ve spolupráci s The European Circuit of the Bar of England and Wales úspěšnou dvoudenní mezinárodní konferenci v Praze. Na úspěch loňské akce se bude snažit navázat letošní výroční konference, která se bude konat 19. a 20. září 2024 ve francouzském Bordeaux.

 

Loňské konference v Praze se zúčastnilo více než 60 zahraničních i českých advokátů a advokátek. Pracovní část akce, jež se uskutečnila v hotelu Grand Bohemia v centru Prahy, byla rozdělena do několika panelů, které účastníkům umožnily srovnání příslušné právní úpravy a různorodý pohled na některá vybraná témata – například problematiku umělé inteligence, hromadné žaloby, rodinné právo, arbitráž či na ochranu životního prostředí – především z perspektivy Velké Británie, Irska, ČR, ale i dalších jurisdikcí.

Součástí konference byl i bohatý společenský program, který zahrnoval mimo jiné i návštěvu Britského velvyslanectví v Praze či galavečeři v Obecním domě.

Během společně stráveného času tak měli čeští i zahraniční advokáti a advokátky nejen příležitost k výměně odborných zkušeností, ale také možnost navázat hlubší osobní a pracovní kontakty.

 

Ve stejném duchu se připravuje i nadcházející výroční konference 2024, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. září 2024, tentokrát ve francouzském Bordeaux, které je považováno za světové hlavní město vína.

Aktuálně je finalizován program konference a následně bude spuštěna registrace, která bude opět k dispozici na stránkách European Circuit.

 

 

European Circuit se sídlem v Londýně byl zřízen v roce 2001 advokátní komorou „The Bar Council of England and Wales“, která sdružuje 17 000 advokátů – tzv. barristerů v Anglii a Walesu. Členství v European Circuit je však otevřeno nejen barristerům, ale i solicitorům, právníkům a akademikům. Aktuálně sdružuje přes 120 členů, a to nejen z Velké Británie a Irska, ale i z dalších zemí, jako je Belgie, Itálie, Lucembursko, Francie a Německo. Územní působnost je shodná s působností Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D, odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: canva.com  

Go to TOP