Experti na svěřenské fondy reagují na průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU

Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim zveřejněném dne 22. listopadu 2022 rozhodl, že opatření 5. směrnice EU proti praní špinavých peněz (5. AML směrnice), jež od členských států EU vyžaduje, aby umožnily veřejnosti přístup do svých registrů skutečných majitelů (UBO), jsou neplatné, neboť porušují práva na ochranu soukromí a údajů. Toto rozhodnutí uvítala i Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů („APRSF“).

 

APRSF silně podporuje všechny nezbytné a přiměřené kroky k zamezení praní špinavých peněz, včetně funkční evidence skutečných majitelů. Státní orgány, banky, smluvní partneři a další AML povinné osoby a subjekty jistě mají oprávněný zájem vědět, kdo za firmami stojí a v čím zájmu skutečně jednají. James Turnbull, člen představenstva APRSF, říká: „Zločincům nesmí být umožněno využívat společnosti a trustové struktury k zakrývání trestné činnosti.“ 

Asociace však zároveň uznává, že jednotlivci a rodiny mají právo na soukromí a ochranu svých osobních údajů. Tato práva jsou zvláště relevantní v případě svěřenských fondů, které jsou spíše rodinnými než obchodními strukturami. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že neexistuje žádný oprávněný veřejný zájem na poskytování neomezeného přístupu k těmto osobním údajům osobám a subjektům, které nemají skuteční oprávněný zájem na přístupu k nim. Široké zpřístupnění těchto údajů má velmi významný negativní dopad v tom, že ve skutečnosti tato evidence může být naopak k užitku osobám se zlými úmysly, včetně různých podvodníků, „zlatokopů“, vyděračů apod.

Rozhodnutí Soudního dvora EU nyní potvrdilo, že poskytnutí neomezeného přístupu do registrů UBO je porušením základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů, které v souvislosti s cíli a opatřeními 5. AML směrnice nelze odůvodnit jako nezbytné a přiměřené.

APRSF zaznamenala, že některé členské státy EU v důsledku tohoto rozsudku již pozastavily veřejný přístup do svých registrů UBO, a věří, že český stát brzy učiní totéž.

 

Zdroj: APRSF
Foto: canva.com

Go to TOP