Exkluzivní příležitost pro advokátní koncipient(k)y: Seminář v Paříži zdarma

Již před dvěma roky se Česká advokátní komora zapojila – společně s francouzskou Advokátní školou EFB (Ecole de Formation du Barreau de Paris), the Law Society of Ireland a the Catalan Bar Council – do evropského projektu LITEL, zaměřeného na vzdělávání advokátních koncipientů v evropském právu. Cílem tohoto projektu je sblížení a navázaní spolupráce mezi uvedenými partnery, kteří zajišťují vzdělávání koncipientů, a dále realizace praktických workshopů pro advokátní koncipienty v právu EU.

 

Součást projektu je i tzv. kick-off zkušební seminář pro advokátní koncipient(k)y, zaměřený na Listinu základních práv EU, který se uskuteční ve dnech 12.–14. května 2024 v Paříži.

5 českých advokátních koncipientů se bude moci zúčastnit tohoto vzdělávacího workshopu v Paříži ZDARMA!

 

Česká advokátní komora zve tímto koncipient(k)y k účasti na pilotním školení, které se uskuteční v sídle Pařížské advokátní školy a kterého se zúčastní i francouzští, irští a španělští advokátní koncipienti.

Cílem semináře je zhodnotit výukové metody a obsah výukových materiálů použitých v semináři s cílem jejich zlepšení.

Jedná se o jedinečnou příležitost setkat se s vrstevníky z několika evropských zemí a s lektory z partnerských center a přispět ke kvalitě workshopu s evropským posláním.

 

Co se od účastníka semináře očekává?

– být přítomen v Paříži od 12. do 14. května 2024,

– aktivně se účastnit workshopu společně s ostatními účastníky školení,

– zúčastnit se hodnotící fáze workshopu.

 

Kritéria výběru:

– zájemce/advokátní koncipient(ka), musí být zapsán(a) v seznamu ČAK,

– dobrá znalost angličtiny, minimálně úroveň B2,

– zájem o právo EU v rámci akademické kariéry a/nebo během praktických stáží,

– závazek k aktivní účasti.

 

Jak se přihlásit?

Zašlete svůj životopis a motivační dopis (v angličtině), z něhož bude patrné, že splňujete výše uvedená kritéria, včetně Vašeho závazku k aktivní účasti, a to do 7. března 2024 na adresu international@cak.cz.

 

Náklady na tento pobyt budou hrazeny takto:

– náklady na hotel budou hrazeny přímo z projektu,

– letenky si účastník hradí sám, projekt mu je proplatí podle pevné sazby, která mu bude sdělena,

– oběd 13. května bude zajištěn na místě,

– místní výdaje (veřejná doprava, večeře) budou hrazeny do výše stanovené sazby, která bude účastníkům sdělena.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP