Senát: Práva podezřelých dětí mladších 15 let se rozšíří

Děti mladší 15 let zřejmě získají víc práv v případě, že jejich počínání bude prověřovat policie. Policisté jim nově budou muset zajistit přítomnost advokáta už při prověřování jejich počínání, nikoli až při soudním jednání. Počítá s tím novela zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), kterou dne 29. května 2024 schválil Senát. Předpis ještě posoudí prezident.

 

Novelu předložila vláda v reakci na výtky Evropského výboru pro sociální práva. Podle něj Česko porušuje Evropskou sociální chartu tím, že dětem mladším 15 let přiznává takzvanou nutnou obhajobu až v řízení před soudem pro mládež. Podle současné české praxe dítě nemusí mít obhájce při policejním objasnění a zadokumentování činu. Týká se to například ohledání místa činu a zajištění stop nebo také podání vysvětlení na policii. O něm policie předem vyrozumívá zákonného zástupce dítěte, který může uplatnit právo na právní pomoc advokáta. Policisté však nyní zároveň nemají povinnost zajistit přítomnost obhájce dítěte.

Druhým nedostatkem české právní úpravy je podle Evropského výboru pro sociální práva to, že zákon výslovně neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud pro mládež. Podle výboru je nutné přijmout kroky ke snížení obzvláště škodlivých účinků kontaktu dětí se soudním systémem. Státní zastupitelství tak nově bude mít možnost nepodat návrh na zahájení řízení před soudem pro mládež. Stejně tak soud bude moci upustit od uložení opatření vůči dítěti i bez nařízeného jednání.

Mladistvému bude možné podle sněmovních úprav novely uložit jako výchovné opatření i probační program Probační a mediační služby. Soudce a v přípravném řízení státní zástupce bude mít k dispozici kompletní a aktuální seznam těchto programů, na rozdíl od stávajícího stavu, kdy centrální seznam probačních programů zahrnuje pouze programy realizované neziskovým sektorem.

Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné. Pokud se ale dopustí činu, který by u dospělého trestný byl, může mu soud uložit výchovnou povinnost či omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického či psychologického programu, dohled probačního úředníka a v nejzávažnějších případech ochrannou výchovu či ochranné léčení.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP