Výzkum: Ženy zažívají fyzické násilí častěji doma, muži na veřejných místech

Ženy zažívají častěji fyzické násilí za dveřmi bytů, muži naopak na veřejných místech. Ženy čelí mnohem častěji sexuálnímu násilí a mnohem více než muži se také kvůli obavám preventivně vyhýbají určitým místům. Násilných výpadů se častěji dopouštějí muži. Ukázal to výzkum Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe), kterého se účastnilo 1757 lidí od 18 do 74 let, Výsledky chce výzkumný tým představit v pátek na konferenci v Praze. Informoval o tom 5. března Sociologický ústav Akademie věd ČR.

 

Výzkum ReCeGe je výsledkem společného projektu Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Podpořily ho norské fondy. Začal v lednu 2022 a skončit má v dubnu. „Rozhodli jsme se zaměřit na celou populaci, nejen na ženy. Náš výzkum o to jasněji ukazuje, že různé typy násilí jsou genderované do různé míry,“ uvedla Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Podle zjištění roli hrají očekávání, představy i činnosti, které se mužům a ženám přisuzují. Rozdílný pohled se projevuje u všech typů násilí. Fyzického násilí se významně častěji dopouštějí muži, a to na ženách i na jiných mužích. S výhrůžkami fyzickým ublížením se setkala téměř čtvrtina mužů a 12 procent žen. Se strkáním a vrážením má zkušenost pětina mužů a desetina žen. Každá dvanáctá žena zná popadnutí či tahání za vlasy, mezi muži je to každý padesátý.

Naprostou většinu pachatelů či pachatelek sexuálního násilí představují bývalí partneři a partnerky. Víc než čtyři pětiny tvoří muži. Slovně sexuálně obtěžují nevhodnými vtipy, poznámkami či dotěrnými otázkami často lidé ve „stálých kolektivech“, tedy kolegové, kamarádi, spolužáci či známí. Polovina lidí, kteří někdy měli partnerský vztah, zažila od protějšku psychické násilí. Tři z deseti žen s ním měly zkušenost u nynějšího partnera, když byly těhotné.

Fyzické násilí zažily doma dvě pětiny žen a osm procent mužů. Na ulici, parkovišti či na jiném veřejném místě se s ním setkalo 27 procent mužů a 16 procent žen. V posledních dvou letech se 57 procent žen vyhnulo preventivně určitým ulicím či oblastem a polovina žen místům bez lidí. Určitými ulicemi či oblastmi raději nešla čtvrtina mužů a místy bez lidí zhruba pětina. Do některých podniků nevstoupily dvě pětiny žen a pětina mužů. „Ženy a muži nemají rovný přístup k veřejným místům. Ženy je zakoušejí jako výrazně nebezpečnější,“ uvedl výzkumný tým.

Pocit zranitelnosti po zdánlivě málo závažném sexuálním násilí mělo 18 procent žen a sedm procent mužů, úzkosti 13 procent žen a 15 procent mužů a problém ve vztazích 11 procent žen a 16 procent mužů. Polovina mužů a necelá pětina žen uvedly, že zkušenost se sexuálním násilím neměla následky. Víc než čtvrtina žen měla problémy se spánkem, vztahy či sebevědomím. Celkem 13 procent mužů měnilo práci či se přestěhovalo. Blanka Nyklová podotkla, že ze získaných údajů není možné jednoznačně určit, zda muži následky tolik nepociťují, nebo si je obtížně připouštějí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP