MSp vyslyšelo ČAK. Bude se jednat o krácení odměn obhájců a zmocněnců

Advokátní tarif

Ministerstvo spravedlnosti uspořádá příští týden diskusní kulatý stůl k současné praxi odměňování obhájců a zmocněnců obětí trestných činů. Na síti X to uvedl ministr JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.: Toto jednání bude posledním krokem před odesláním novely advokátního tarifu do meziresortního připomínkového řízení v březnu.“  Česká advokátní komora (ČAK) před časem kritizovala, že soudci krátí zmocněncům odměny.

 

„Předmětem jednání by mělo být především zmapování možných nedostatků systému odměňování a případné návrhy na jeho úpravu. Pozváni jsou zástupci advokátů, soudů a justice,“ upřesnil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Den konání schůzky zatím nekonkretizoval.

„Česká advokátní komora vítá, že ministr spravedlnosti vyslyšel podněty advokátů a chce situaci řešit,“ zhodnotila zprávu o diskusi u kulatého stolu místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná. „Jde o problém skutečně naléhavý, v posledních měsících se na ČAK obrátila celá řada advokátek a advokátů. Věřím, že společný dialog i novelizovaný advokátní tarif povede k narovnání odměn obhájců i zmocněnců poškozených,“ dodala ještě.

Představenstvo ČAK věnuje pozornost problematice krácení odměn advokátů ustanovených soudy k poskytnutí právní pomoci dlouhodobě (naposledy o problematice jednalo na svém zasedání ve dnech 5. a 6. února 2024); naléhavě zvlášť od té doby, co si advokátky a advokáti začali stěžovat – ať na sociálních sítích, či přímo v reakcích zasílaných Komoře. Česká advokátní komora už před časem kolegyně a kolegy vyzvala, aby s ní sdíleli své negativní zkušenosti s cílem získat relevantní podklady k jednáním s Ministerstvem spravedlnosti. (Advokátní deník informoval ZDE).

Na základě předběžné analýzy se jeví, že přes ujištění Ministerstva spravedlnosti, že ke krácení advokátních odměn nedochází z důvodů na straně ministerstva nebo z důvodů rozpočtové nedostatečnosti, se v praxi rozhodně nejedná o ojedinělý problém, ale zřejmě o systémovou záležitost. Patrně souvisí s tím, že prostředky určené na hrazení odměn ustanovených advokátů mají soudy ve stejné rozpočtové kapitole jako ostatní věcné výdaje, takže při hledání provozních úspor šetří též na odměnách advokátů.

Podle vyjádření některých advokátů hledají soudy cesty, jak odměny pro ex offo zmocněnce obětí osekat či jak oddálit jejich vyplacení. Odmítají jim například uhradit účast na výslechu obviněných či některé písemná podání, protože tyto úkony označují za nadbytečné. Podle advokátů tak reálně hrozí nedostatek zájemců o pozici zmocněnce.

ČAK už dříve avizovala, že by o problému chtěla jednat u kulatého stolu jak s ministerstvem, tak i se zástupci soudů. Ministr Blažek, který je původní profesí advokát, tomuto přání vyhověl.

Ministerstvo spravedlnosti již dříve zveřejnilo, že situaci by bylo možné řešit například úpravou vyhlášky.

 

Redakce AD, ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP