Senát příští týden projedná veterinární zákon a další zemědělské novely

Senátní komise pro rozvoj venkova podpořila novelu zákona o ekologickém zemědělství, která kromě jiného prodlužuje platnost certifikátů ekologického zemědělství. Doporučila schválit i novelu zákona o ochraně chmele, která modernizuje evidenci chmelnic, a také novelu veterinárního zákona zavádějící evidenci psů v centrální evidenci. Senát má novely schvalovat v příštím týdnu.

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů přichází s tím, že psi budou registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Přístup do evidence budou mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.

Podle zpravodajky k této předloze Jaromíry Vítkové je mimo jiné třeba, aby Státní veterinární správa, vzhledem k tomu, že novelou získá nové kompetence, zajistila navýšení počtu pracovníků. Pokládá také za nezbytné, aby vznikla komise odborníků, která bude řešit problematiku bezprizorních zvířat v obcích. Předseda senátní komise Jiří Vosecký k tomu uvedl, že již nyní existuje několik soukromých registrů psů a je otázkou, jak se data z nich přesunou do nově vzniklého registru. Nový registr má nyní pořídit veterinární správa ve veřejné soutěží za peníze ze státního rozpočtu. Nyní jde podle senátora o to, jaký bude poplatek u veterináře za registraci, kterou provede například při očkování psa.

Novela zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, kterou komise rovněž doporučila bez problémů schválit a je v souladu se zájmy chmelařů, má za cíl hlavně modernizovat evidenci chmelnic. Změny mají také přispět k zajištění odrůdové pravosti a kvality chmele.

Novela zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství především prodlužuje platnost certifikátu biopotravin nebo bioproduktů. Na návrh sněmovního zemědělského výboru vložili poslanci do zákona novou povinnost poskytovatelů přístupu k internetu, kteří budou muset blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP