Prezident jmenoval 57 nových soudců, jsou mezi nimi i dosavadní advokáti

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval ve čtvrtek 22. února 2024 na Pražském hradě 57 nových soudců obecných soudů. Je mezi nimi i 10 dosavadních advokátů a pět státních zástupců, a to včetně Marka Bodláka, bývalého šéfa Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze, jehož předchozí prezident odmítl jmenovat.

 

„Naše Ústava říká, že soudní moc je vykonávaná nezávislými soudy ve jménu republiky, a to by se mělo odrážet nejenom v hlavičkách vašich rozhodnutí. Republika znamená, jak jistě víte, věc veřejná, a tedy to znamená, že by vláda, ústavní vláda, měla být vykonávaná ve prospěch všech občanů. A víme ze zkušeností, ne jen našich, ale i ze světa, jak důležité je, aby nezávislost a nestrannost soudů stála na straně ochrany demokratického právního státu,“ připomněl nováčkům  prezident Pavel poté, co do jeho rukou složili soudcovský slib.

„Rozhodovat jménem republiky znamená velký závazek a velký úkol pro vás všechny,“ pokračoval Petr Pavel. Podle něj to zahrnuje nejen rovnost přístupu ke stranám sporu a dodržování zákonných postupů, ale také přesvědčivé a odpovědné vysvětlování soudních rozhodnutí. „Žijeme v době, kdy srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí není důležité jenom pro strany sporu, ale velice často i pro veřejnost. Mnohokrát na tom závisí důvěryhodnost ne jen justice, ale všech státních institucí. Bude také důležité, abyste věnovali velkou pozornost svému celoživotnímu profesnímu růstu, své profesní a osobní integritě.  A já bych vám k tomu všemu chtěl popřát hodně sil a úspěchu,“ uzavřel prezident Pavel své vystoupení.

 

Mezi nově jmenovanými soudci výrazně převažují ženy, kterých je 45. Podle justičních statistik soudkyně převládají i u okresních a krajských soudů, u soudů vyšších stupňů se ale poměr převrací a ženy v talárech jsou tam v menšině.

Vedle advokátů a státních zástupců jsou mezi nováčky dosavadní asistenti soudců, vyšší soudní úředníci či vedoucí analytik Ústavního soudu. Nejmladší z nich nedávno překročil zákonnou věkovou hranici 30 let, nejstaršímu je 59 let.

Nejpočetnějšího posílení se díky nové jmenovací vlně dočkají soudy v obvodu Městského soudu v Praze, kam přijde 20 nováčků. Deset jich zamíří na soudy spadající pod středočeský krajský soud, po osmi pod Krajský soud v Brně a Ostravě, čtyři do obvodu královéhradeckého krajského soudu, po třech k soudům spadajícím pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích a poslední zbývající do obvodu Krajského soudu v Plzni.

Vedle devětačtyřicetiletého Marka Bodláka, který bude nově působit u Obvodního soudu pro Prahu 3, vymění černočervený talár státního zástupce za černofialový talár okresního soudce také Martin Feřt z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Jan Novotný z Městského státního zastupitelství v Praze, Eva Čermáková z chomutovského státního zastupitelství a Tereza Tupá, která byla státní zástupkyní v Mělníku.

 

 

Aktuální jmenovací vlna soudců je druhou, kterou se prezident Petr Pavel zabýval. Dnes uvedl, že personálním otázkám justice věnuje od svého zvolení v březnu loňského roku velkou pozornost, a to nejen ohledně nového složení Ústavního soudu. Poprvé jmenoval soudce loni v listopadu, bylo jich 52. Vyzval je tehdy k uplatňování soudcovské empatie. Podle něj je důležité, aby soudci vedli procesy srozumitelně a aby lidem jasně a pochopitelně vysvětlovali rozsudky.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com, Kancelář prezidenta republiky/Tomáš Fongus

Go to TOP