Kongres Právní prostor 2024: umělá inteligence, pracovní i stavební právo

Využití AI při poskytování právních služeb, změny v požadavcích na výstavbu a v povolování staveb, ale také odpověď na otázku, zda dohody o pracích

Využití AI při poskytování právních služeb, změny v požadavcích na výstavbu a v povolování staveb, ale také odpověď na otázku, zda dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr přežijí rok 2024. Tématy kongresu Právní prostor 2024 budou pracovní a stavební právo, ale také umělá inteligence v právu a aktuální novinky z justice.

 

Již 12. ročník kongresu se uskuteční 9. – 10. dubna 2024 v krásném prostředí hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Právě toto místo dává kongresu zvláštní náboj a kongresový večer je díky přítomnosti všech zúčastněných nezapomenutelným zážitkem.

Kromě zábavy se ale mohou účastníci akce těšit především na odborný program, který bude tentokrát rozdělen do čtyř tematických celků. Jako první to bude nové pracovní právo, a především pak praktické dopady poslední novely zákoníku práce. Jaké jsou nové sankce za přestupky dle zákona o zaměstnanosti a jak funguje ručení za závazky subdodavatelů (nejen ve stavebnictví)? Co přináší aktuální pracovně-právní judikatura? Jaké jsou zkušenosti s prací na dálku v proměnách času? V bloku vystoupí Mgr. Marie Janšová, JUDr. Antonín Havlík Ph.D., Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D. a JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Následovat bude část věnovaná novému stavebnímu právu, které rovněž prošlo rozsáhlou novelizací. V tomto bloku se bude Mgr. Pavel Drahovzal věnovat stavebnímu právu v praxi obcí a měst, Mgr. František Korbel, Ph.D., rozebere změny v požadavcích na výstavbu a povolování staveb a Mgr. Ing. Lenka Bursíková bude hovořit o aktuálních legislativních změnách a judikatuře v územním plánování.

Zbytek programu prvního dne i začátek toho druhého bude patřit zmíněnému vztahu práva a umělé inteligence. Těšit se můžete například na příspěvek JUDr. Bc. Zdeňka Kučery, Ph.D., o AI Actu, JUDr. Ing. Jindřicha Kalíška, Ph.D., CIPP/E CIPM o AI a autorském právu, JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb., na téma využití AI při poskytování právních služeb, JUDr. Jiřího Muláka, Ph.D., o trestní odpovědnosti AI nebo Ing. Bc. Adama Kučínského na téma aktuálních změn v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti.

Vrcholem kongresu tradičně bývá justiční blok obsazený špičkami české justice, chybět nebude ani letos. Účast přislíbili předseda Ústavního soudu JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk a prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra. Mezi přednášenými tématy budou například současná praxe trestání v Česku nebo teoretičtější úvaha nad právnickými souvislostmi pozdní fáze západní dominance světu.

Jen z tohoto stručného výčtu je určitě zřejmé, že rozhodně je na co se těšit. Program a další informace naleznete na kongresovém webu, kde budou postupně zveřejňovány další informace.

Do kalendářů tedy si poznačte termín 9. – 10. dubna 2024 a budeme se těšit na setkání na Seči. Přihlášku naleznete zde.

 

Zdroj: Právní prostor
Ilustrační foto: jezerce.cz. archiv pořadatele akce

Go to TOP