V rámci Aktu omluvy ve Věznici Jiřice vyjádřili odsouzení úctu obětem zločinu

Historicky první akce s názvem AKT OMLUVY se – v rámci spolupráce Vězeňské služby ČR s Mezinárodním vězeňským společenstvím – uskutečnila 19. února 2024 v objektu tzv. „Otevřené věznice“ Jiřice. Každý z 15 zúčastněných odsouzených symbolicky zapálil svíčku jako projev úcty obětem zločinu a připojil krátký vzkaz.

 

Evropský den obětí si připomínáme každoročně 22. února. Jedná se nejenom o připomínku k příležitosti podepsání Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990, ale současně o zvýšení informovanosti o možnostech podpory obětí trestné činnosti a jejich blízkého okolí.

Cílem AKTU OMLUY (aktivity z oblasti restorativní justice spojené právě s Evropským dnem obětí trestných činů), který proběhl ve Věznici Jiřice, bylo mimo jiné uvědomění si negativních, zejména psychických dopadů trestné činnosti na oběť a její další život, vyjádření lítosti obětem ze strany odsouzených, společná diskuse nad tématy „Moje oběť – co prožívá, čím prochází, co potřebuje?“.

V průběhu akce všech 15 zúčastněných odsouzených projevilo schopnost empatie, kdy se snažili svým osobním sdělením na adresu obětí zločinů omluvit za své předchozí jednání.

Po společné diskusi každý odsouzený symbolicky zapálil svíčku jako projev úcty obětem zločinu a poté připojil i krátký vzkaz, který obsahoval většinou projev lítosti či akt omluvy.

Dialog s odsouzenými vedla ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová a vedoucí projektu Building Bridges Martin Kabát. Akce se jako hosté zúčastnili rovněž generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis a ředitel Věznice Jiřice Zdeněk Herman.

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Ilustrační foto: archiv VS ČR

 

Go to TOP