Novela zákona o KPR má zajistit zázemí pro zvoleného prezidenta

Zajistit zvolenému prezidentovi zázemí na dobu mezi volbami a nástupem do úřadu má novela zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky (KPR), kterou předložil do připomínkového řízení ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. Předpis by KPR uložil zajišťovat obstarávání záležitostí spojených s přípravou zvoleného prezidenta republiky na výkon úřadu a jeho veřejnou činností.

 

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun v materiálu upozornil, že již dvakrát nastala situace, kdy byl zvolen nový prezident, zatímco dosluhující hlava státu ještě zastávala svůj úřad. Bylo to v roce 2013, kdy ve volbách 26. ledna zvítězil Miloš Zeman, funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause pak skončilo 7. března. Totéž se opakovalo loni, kdy byl 28. ledna zvolen Petr Pavel, na Hradě byl nicméně až do 8. března Miloš Zeman.

Pravomoci zvoleného prezidenta jsou v takové chvíli omezené, nebo spíše téměř žádné, stojí v návrhu. Zvolená hlava státu také nemá k dispozici žádné peníze, které by mohla v přechodném období příprav na převzetí úřadu období použít.

Loni situaci pomohl vyřešit Úřad vlády ČR, který Petru Pavlovi na základě jeho žádosti poskytl bezplatně k využívání Hrzánský palác na pražských Hradčanech. Pavel tam pořádal své schůzky, porady či tiskové konference. „Toto řešení však bylo pouze prozatímní a do jisté míry i nouzové, neboť žádný právní předpis nároky nově zvoleného prezidenta republiky na zabezpečení jeho činnosti před tím, než se oficiálně ujme výkonu svého úřadu, neupravuje,“ uvádí ministr pro legislativu.

Novela zákona má nedostatek napravit tím, že KPR uloží povinnosti vůči nově zvolenému prezidentu republiky. „Úprava umožní KPR v uvedeném přechodném čase zajišťovat materiální a personální záležitosti spojené s chodem dočasné kanceláře nově zvoleného prezidenta, jakož i s jeho prozatím neoficiální veřejnou činností,“ stojí v návrhu.

Předpis má do zákona vložit ustanovení, že KPR zajišťuje obstarávání věcí spojených s přípravou zvoleného prezidenta republiky na výkon úřadu a s jeho související veřejnou činností. Aktuálně ukládá kanceláři zajišťovat věci spojené s výkonem pravomocí úřadujícího prezidenta, jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností, ale také vyplácet rentu bývalým prezidentům a zajišťovat pro ně vozidlo.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP