Sněmovna schválila nový zbraňový zákon se zachováním práva vlastnit zbraně

Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. Poslanci 26. ledna navzdory nesouhlasu Ministerstva vnitra do vládního návrhu vložili dosavadní ustanovení, které zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. Normu nyní dostane k projednání Senát.

 

Dodatečné změny zákona kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe, žádný z poslanců nenavrhoval. Členové dolní parlamentní komory se shodli s ministrem vnitra Vítem Rakušanem na tom, že se některá opatření pokusí zavést ještě letos dílčí novelou platného zákona.

Novela by například mohla uložit prodejcům zbraní povinné ohlášení podezřelých obchodů dříve než od roku 2026, kdy má nový zákon kvůli modernizaci a digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabýt účinnosti.

Nový zákon zkracuje z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, zahrnuje možnost policie případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Dílčí novela by mohla ještě letos zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa. Praktičtí lékaři podle opozičních poslanců nyní nemají přístup do psychologických vyšetření svých pacientů, což by nová úprava mohla změnit.

 

Možnost zadržení zbraně držitelům v případě bezpečnostního rizika

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Opozice se obávala zneužívání této možnosti, podle Ministerstva vnitra ale bude muset policie zadržení zbraně zdůvodnit a bude možné jej přezkoumat soudně.

Nový zákon by měl také povolit pouze držitelům zbrojního průkazu pořízení zbraně typu flobert, i když to podle opozičních poslanců povede k zániku jejich českých výrobců. Snahu opozice o zachování specializovaného režimu pro takzvané flobertky sněmovna nepodpořila, podle Ministerstva vnitra by to nebylo v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí.

Do budoucna má zákon zajistit to, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma počítá s různými možnostmi, jak oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

 

Použití vojenské munice má mít vlastní zákonná pravidla

Nakládání s vojenskou municí, kterou představují granáty, bomby, miny, letecké pumy nebo dělostřelecké náboje ráže 20 milimetrů a větší, sněmovna na návrh vlády upravila samostatným zákonem. Normu, která se týká také pyrotechnického průzkumu, nyní dostane k projednání Senát. Dosud se regulace této oblasti řeší v zákoně o zbraních, který má nadále upravovat zacházení se střelivem.

Zákon zjednodušuje a modernizuje právní úpravu, odstraňuje neúčelnou administrativu, snižuje administrativní zátěž držitelů munice i státních orgánů. Zrušit se mají papírové doklady a důrazně se preferuje elektronická komunikace, a to prioritně prostřednictvím portálu Centrálního registru zbraní.

Nový zákon počítá podobně jako chystaný samostatný zbraňový zákon se zrušením fyzických dokladů, jakými jsou muniční průkaz či licence, a stanovuje přísnější podmínky pro získání a držení oprávnění k manipulaci s municí. Vztahovat se bude také na ženijní munici, demoliční nálože nebo pyrotechnické prostředky.

K hlavním principům nového zákona patří zvýšení úrovně zajištění vnitřní bezpečnosti, lepší srozumitelnost, zvýšení kvalifikačních předpokladů pro držitele muničních licencí a jejich zaměstnanců a zlepšení kontroly, kterou bude nadále provádět výhradně policejní prezidium.

Získání licence je pro žadatele podmíněno splněním podmínek spolehlivosti a bezúhonnosti, které Radek Koten navrhoval ještě zpřísnit. Sněmovna to ale odmítla. V České republice je podle vlády aktivních pouze několik desítek vysoce profesionálních firem, které se municí zabývají a které jsou schopny ji bezpečně zpracovávat a skladovat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP