Vláda podpořila změnu vymezení skutečných majitelů

Vymezení skutečných majitelů se asi změní a rozšíří se působnost zákona. Nově pod něj mají spadat například církve a náboženské společnosti, politické strany a hnutí, odborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podpořila na svém jednání dne 8. června vláda na základě výtek Evropské komise, která schválením podmiňuje vyplacení peněz z Národního plánu obnovy. 

 

Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první české žádosti o platbu z Národního plánu obnovy, uvedl ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan. Do České republiky může přijít celkem 179 miliard korun. Současné vymezení skutečného majitele a rozsah výjimek z evidence neodpovídají podle Evropské komise evropským předpisům proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Novela ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem.

Jak je uvedeno ve zdůvodnění: „Hlavní navrhované změny zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, spočívají v (1) reformulaci vymezení skutečného majitele podle vzoru AML směrnice [její čl. 3 odst. 6 písm. a) bod i)] a (2) omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby (§ 7 zákona).“

Rozsah a podoba základních změn zákona (změny § 2 až 5 a § 7 zákona č. 37/2021 Sb.) byly konzultovány přímo se zástupci Evropské komise. Další změny pak navazují na uvedené základní úpravy. Jde jednak o terminologické změny, jednak o úpravu souvisejících institutů, zejména mechanismu automatického průpisu údajů do evidence z veřejného rejstříku a registru osob.

Obchodní korporace budou muset podle důvodové zprávy po účinnosti novely zhodnotit, kdo je jejich skutečným majitelem podle nového zákonného vymezení. Údaje velké většiny podnikatelů se ale podle zdůvodnění zapíšou do evidence z jiných rejstříků automaticky, což má platit i pro organizace, které dosud měly výjimku z evidence skutečných majitelů. Pro ostatní bude první zápis osvobozen od poplatku, který činí podle právní formy subjektu 4 000, 2 000 nebo 500 korun.

Vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna schválila předlohu zrychleně. Postup mohou vetovat dva sněmovní kluby nebo nejméně 50 poslanců. Vít Rakušan doufá, že se návrh stihne včas projednat. „Doufáme, že opozice pochopí, že platba z Národního plánu obnovy je pro nás zásadní, že se zapomene na partikulární zájmy a bude se myslet především na zájmy občanů,“ řekl ministr vnitra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

 

Go to TOP