Dne 24. ledna si připomínáme Mezinárodní den ohroženého advokáta

Dnes, 24. ledna, si advokátní stav na celém světě připomíná tzv. Den ohroženého advokáta. Každý rok je pozornost zaměřena, s ohledem na aktuální alarmující situaci, na jinou zemi – letos na Írán. Poprvé byla tato vzpomínková akce zorganizována v roce 2009, na památku dramatických událostí, při nichž byli v roce 1977 ve španělském Madridu zavražděni čtyři advokáti (Calle Atocha 55). Následně vznikla i Nadace ohroženého advokáta. Poté začaly postupně akci podporovat také další organizace, včetně Rady evropských advokátních komor (CCBE).

 

Smyslem Mezinárodního dne ohroženého advokáta je každoročně upozorňovat na situace a oblasti, kde jsou advokáti vystavováni zastrašování, nátlaku, hrozbám, persekuci a mučení, či kde jsou dokonce zabíjeni. Důvodem, který v různých částech světa k těmto praktikám vede, je v naprosté většině případů pouze pouhý výkon advokátní profese v souladu se souvisejícími povinnostmi.

Čtyřiadvacátý leden byl zakládajícími organizacemi vybrán jako Mezinárodní den ohroženého advokáta na památku čtyř advokátů, kteří byli v tento den v roce 1977 zavražděni ve své advokátní kanceláři v Madridu v souvislosti s nepokoji, jež následovaly po smrti generála Franca.

 

Každý rok je pak pozornost zaměřena, s ohledem na aktuální alarmující situaci, na jinou zemi – v loňském roce to byl Afghánistán, letos je to Írán.

Íránští advokáti se v současné době potýkají s rozličnými problémy, ať už se jedná o překážky, které brání nezávislému výkonu advokacie – jako je kontrola jmenování do orgánů advokátních komor, restriktivní postupy bránící vydávání advokátních osvědčení, dohled a regulace advokátů ze strany soudní moci, nedostatečná nezávislost soudů apod.–, nebo o obtěžování, zastrašování, trestní stíhání, zatýkání i vraždy.

 

 

Česká advokátní komora iniciativu Ohroženého advokáta dlouhodobě podporuje a dění na mezinárodním poli monitoruje, včetně situace advokátů v Íránu.

Již v roce 2019 se ČAK postavila za výše zmíněnou íránskou advokátku Nasrín Sotúdeovou, hájící lidská práva, a zaslala dopis íránskému ministru spravedlnosti. Komora v něm zásadně odmítla její odsouzení a věznění i výši trestu (ZDE).

 

U příležitosti letošního Mezinárodního dne ohrožených advokátů zaměřeného vydala CCBE kompletní zprávu o situaci v Íránu. Ta bude společně s peticí zaslána íránským činitelům, ambasádám a mezinárodním organizacím.

V nadcházejících týdnech bude připravena a publikována i další zpráva, o níž Vás bude Advokátní deník samozřejmě také podrobně informovat.

 

V pondělí 22. ledna 2024 se uskutečnila tisková konference k Mezinárodnímu dni ohroženého advokáta, na které vystoupili nejen zástupci předmětné Nadace ohroženého advokáta, ale i reprezentanti významných mezinárodních organizací a advokátních komor, jako např. CCBE, Evropské trestní advokátní komory (ECBA), Advokátní komory v New Yorku či Law Society of England and Wales.

 

Panel přednášejících během tiskové konference 22. 1. 2024 ke Dni ohroženého advokáta

 

Jak během konference zdůraznil Hans Gaasbeek z Nadace ohroženého advokáta, „je nutné upozorňovat na alarmující situaci ohrožených advokátů nikoliv pouze jeden den v roce, nýbrž průběžně po celý rok, a monitorovat situaci po celém světě, včetně zemí, kterým již byla v rámci Dne ohroženého advokáta v minulosti věnována pozornost“.

 

 

Mezinárodní den ohroženého advokáta si ve středu 24. ledna 2024 připomenou řadou akcí na mnoha místech světa i další instituce:

 

 

Podrobné informace ohledně Mezinárodního dne ohroženého advokáta jsou k dispozici i ZDE.

 

 

 

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: autorka, protect-lawyers.org

Go to TOP