ČAK se postavila za íránskou advokátku, bojovnici za svobodu

Představenstvo České advokátní komory na svém dnešním zasedání rozhodlo o zaslání dopisu íránskému ministru spravedlnosti ohledně advokátky Nasrín Sotúdeové. V něm ČAK zásadně odmítá její odsouzení, věznění a výši jejího trestu považuje za zcela nepřípustnou. Česká advokátní komora není jedinou stavovskou organizací, která se za íránskou advokátku postavila. Francouzská advokátní komora iniciovala petici, k níž se přidali i čeští a moravští advokáti, kteří tímto vyzvali i představenstvo ČAK k „záchranným“ aktivitám.

Vážený pane ministře,  

píši Vám jménem České advokátní komory, která je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie.

Nasrín Sotúdeová (55), nositelka ceny Ludovica Trarieuxe za lidská práva za rok 2018, Sacharovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2012 a íránská advokátka bojující za lidská práva byla v Teheránu začátkem tohoto března odsouzena k 38 letům vězení a 148 ranám bičem. 

Česká advokátní komora absolutně odmítá odsouzení a uvěznění Nasrín Sotúdeové, ke kterému došlo v důsledku jejího řádného výkonu advokacie. Stejně tak ČAK zásadně odmítá rozhodnutí ohledně uvedeného trestu, který považuje ve 21.století za zcela nepřípustný. Považuje jej za urážku lidské důstojnosti a narušení lidských práv paní Sotúdeové.  Česká advokátní komora tímto žádá zástupce Íránu, aby propustili Nasrín Sotúdeovou na svobodu. 

Nasrín Sotúdeová, která od roku 2010 obhajuje nezletilé osoby čelící trestu smrti, ženy, aktivisty za lidská práva a děti, které se staly obětmi zneužívání, obhajovala několik žen, které byly stíhány za pokojné protesty proti povinnému nošení závoje v Íránu, je dle všeho  odsouzená za: „ohrožování národní bezpečnosti, protistátní propagandu, členství v různých lidskoprávních skupinách, podněcování korupce a prostituce, nenošení hidžábu během soudního řízení, narušování veřejného pořádku a publikování nepravdivých informací za účelem zkreslení veřejného mínění“. 

Česká advokátní komora vyzývá zástupce íránské vlády k přijetí veškerých nezbytných opatření k tomu, aby všichni advokáti v Íránu mohli svobodně plnit své profesní povinnosti bez obav z odvetných opatření, překážek, zastrašování nebo obtěžování a aby byla zachována nezávislost a právní stát. 

Česká advokátní komora se tak tímto svým prohlášením připojuje k dalším advokátním komorám, evropským institucím a mezinárodním organizacím, jmenovitě k Francouzské národní advokátní komoře, Milánské advokátní komoře, Advokátní komoře Ontario, Americké advokátní komoře – ABA,  Evropskému parlamentu, Vysokému komisaři pro lidská práva Spojených Národů, Evropské asociaci právniček – EWLA a k celé řadě dalších institucí, které veřejně podpořily Nasrín Sotúdeovou. 

 

                                                                                                                              V Praze, dne 9. dubna 2019

S pozdravem                                

 

JUDr. Vladimír Jirousek

 

Případ Nasrín Sotúdeové zdvihl vlnu advokátní solidarity z celého světa. Francouzská národní advokátní komora zveřejnila na své domovské internetové stránce jako hlavní zprávu informaci o odsouzení Nasrín Sotúdeové a prostřednictvím on-line petice, kterou může kdokoliv podepsat, vyzývá k jejímu propuštění. Zveřejňujeme link na otevřenou petici, kterou již podepsalo více než 283 000 osob.

Mezi nimi jsou i níže jmenovaní čeští a moravští advokáti, kteří zareagovali jako první a vyzvali představenstvo ČAK k vyjádření podpory íránské kolegyni.

 

Snad bude hromadná mezinárodní podpora jejích práv nakonec úspěšná.

(red)

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

Go to TOP