Již třináctý ročník ankety o zákon roku právě odstartoval

I letos bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2021, kterou organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal mj. pod záštitou České advokátní komory, hledají organizátoři nejlepší předpis loňského roku, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku.

 

Dne 6. ledna 2022 se sešli na svém zasedání (hybridní formou) členové nominační rady Zákona roku a vybrali právní předpisy pro následné hlasování. Nominační rada se skládá z odborníků z oblasti práva a byznysu. Českou advokátní komoru v ní zastupují předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., Mgr. František Korbel, Ph.D., člen představenstva ČAK, a JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku.

Nominace jsou vybírány z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR. Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU, dále také nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Nominovanými mohou být rovněž nálezy Ústavního soudu či rozhodnutí Soudního dvora EU v roli negativního zákonodárce. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Nominace o nejlepší Zákon roku 2021 budou zveřejněny koncem ledna na webových stránkách www.zakonroku.cz, jakož i na stránkách Advokátního deníku a dalších médií. Hlasování pak proběhne přes samotný web ankety a bude uzavřeno v polovině dubna 2022. Kdo bude vítězem a získá titul zákona roku 2021 se pak dozvíme v poslední třetině dubna.

 

Redakce AD
Foto: Alžběta Honsová

Go to TOP