Nejvyššího žalobce patrně bude moci i nadále odvolat výhradně vláda

I v budoucnu bude zřejmě moci nejvyššího státního zástupce odvolat výhradně vláda. Poslanecká sněmovna tak pravděpodobně upraví vládní novelu zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, a zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, podle níž by nejvyšší žalobce mohl přijít o funkci i v kárném řízení. Odstranění takzvané dvojkolejnosti doporučil na základě pozměňovacího návrhu ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., Ústavně-právní výbor PS. Poslanci by měli hlasovat o podobě novely na řádné schůzi, která začne 16. ledna.

 

Poslanecká sněmovna zřejmě setrvá na uzákonění sedmiletého funkční období pro nejvyššího státního zástupce, jak navrhla vláda. Výbor dal pro plénum záporné stanovisko k úpravě prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., a Mgr. Radka Vondráčka na prodloužení tohoto období na devět let.

Vládní novela stanoví požadavky na odborné a manažerské schopnosti nejvyššího státního zástupce, pro odvolání vymezuje důvody. Ministr by měl podle stanoviska Ústavně-právního výboru prosadit ve sněmovně návrh, aby vláda, pokud by některý z takových důvodů nastal, nebyla povinna nejvyššího žalobce zbavit funkce, ale aby měla možnost úvahy.

Cílem předlohy je podle zdůvodnění zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti, bližší požadavky na kandidáta zákon nestanoví. Vláda může nejvyššího žalobce odvolat na návrh ministra spravedlnosti i bez udání důvodu.

Nejvyšší státní zástupce i ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni podle novely na sedm let. Aby všichni vedoucí funkcionáři státních zastupitelství nenastoupili ve funkčním období jedné vlády, výběrová řízení by se konala postupně v několika letech. Profesorka Válková patrně neuspěje s návrhem na prodloužení tohoto přechodného období ani s odkladem účinnosti celé novely o půl roku na 1. ledna 2025.

Nejvyšší státní zástupce by podle novely nesměl být jmenovaný do této funkce opakovaně. Šéfem žalobců by se nemohl stát státní zástupce s pravomocným kárným opatřením, pokud nebylo zahlazeno. Předloha zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Uchazeči budou muset splnit požadovanou dobu praxe.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP