Spotřebitelé budou při přeshraničních nákupech více chráněni

Spotřebitelé budou zřejmě více chráněni při přeshraničních nákupech. Sněmovna dnes 4. března 2020 schválila novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která zpřesní a sjednotí pravomoci a postupy úřadů zemí EU tak, aby mohly účinně odhalovat a trestat poškozování spotřebitelů. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Dozorový orgán země, kde jsou spotřebitelé poškozováni, se bude moci obrátit na dozorový orgán státu, odkud pochází pachatel, a požádat ho o přijetí opatření, aby protiprávní jednání skončilo. Spolupráce mezi unijními státy už funguje, ale tato novela by ji měla podle ministerstva průmyslu a obchodu zlepšit tak, aby byl spotřebitel více ochráněn.

Ústředním styčným orgánem pro přeshraniční spolupráci bude Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mezi správními úřady, které mají dohlížet na dodržování pravidel evropského nařízení, budou například Česká obchodní inspekce, Česká národní banka, Státní veterinární správa a krajské nebo obecní živnostenské úřady.

Když bude dozorový orgán zjišťovat, zda byl porušen zákon, bude moci podle novely zákona o ochraně spotřebitele požádat banky nebo záložny o sdělení čísla bankovního účtu nebo údaje o majiteli účtu, případně o zmocněnci k tomuto účtu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že už nebude moci zjišťovat konkrétní toky peněz. Poslanci na návrh hospodářského výboru doplnili do novely zákona ustanovení, které úřadům uloží informovat dotčené společnosti o tom, že o nich tyto údaje požadovaly.

Změna zákona měla nabýt účinnosti letos 17. ledna 2020. Poslanci ji odložili na 1. červenec 2020.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP