Žádosti o milost se od ledna podávají pouze prezidentu republiky

Jak v prosinci 2023 avizovala Kancelář prezidenta republiky, od 1. ledna 2024 vyřizuje žádosti o milost pouze kancelář prezidenta Petra Pavla. Nově je tedy nutné se obracet s žádostí o milost přímo na Pražský hrad.

 

Skončila tak desetiletá éra zavedená bývalým prezidentem Milošem Zemanem, kdy milosti v první fázi posuzovalo Ministerstvo spravedlnosti a Pražskému hradu postupovalo pouze ty, které splňovaly podmínky nastavené Milošem Zemanem. 

Žádost o milost je třeba podat v písemné podobě a zaslat poštou na adresu: Kancelář prezidenta republiky, Odbor legislativní, Oddělení milostí, Hrad I. nádvoří č. p. 1, 119 08, Praha 1, nebo do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky – ID 9hjaihw, e-mailem na adresu posta@hrad.cz, nebo je možné žádost o milost osobně doručit do podatelny Kanceláře prezidenta republiky v úředních hodinách.

Žádost o milost může podat kdokoliv pro kohokoliv. Pro vyřízení žádosti o milost není ze zákona stanovena žádná lhůta. Délka předmětného řízení závisí na náročnosti obstarání si všech potřebných podkladů a materiálů pro posouzení daného případu a nedá se tedy předem stanovit.

Prezident republiky Petr Pavel už v kampani avizoval, že bude milosti udělovat pouze ve zcela výjimečných, především humanitárních případech. V rámci řízení o žádosti o milost se posoudí veškeré okolnosti daného případu s tím, že ke každé žádosti o milost bude přistupováno individuálně. Rozhodnutí o udělení milosti je výsadním právem prezidenta republiky a na její udělení není ze zákona žádný nárok.

Více informací k podávání žádostí o milost lze najít na stránkách Pražského hradu ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, Hrad.cz
Foto: canva.com

 

Go to TOP