Referenční příručka CCBE pro trestní obhájce v EU již má český překlad

Rada evropských advokátních komor (CCBE) v rámci svého zasedání Stálého výboru ve Vídni schválila finální obsahovou podobu nové referenční příručky pro trestní obhájce v EU. Smyslem příručky je poskytnout advokátům přehled unijní legislativy, judikatury a nástrojů, jež mají advokátům jejich práci usnadnit, a to jak před národními soudy, tak před soudy evropskými.

Příručka zejména obsahuje informace ohledně procesních záruk pro osoby podezřelé a obžalované v trestním řízení; informace ohledně evropského zatýkacího rozkazu a související judikatury Soudního dvora EU; unijní opatření použitelná v rámci přípravného řízení a po vydání odsuzujícího rozsudku; upozorňuje na možnosti obstarávání důkazů prostřednictvím Evropského vyšetřovacího příkazu (EIO) a Vzájemné právní pomoci (MLA); shrnuje judikaturu ESLP, související s právem na obhajobu; poskytuje přehled práv obviněného v trestním řízení napříč členskými státy EU; poukazuje na v trestním řízení použitelná ustanovení Listiny základních práv EU; hovoří o novém úřadu Evropského veřejného žalobce a jeho předpokládaných přínosech a odkazuje na materiály, jež pomohou advokátům se zorientovat v řízeních před evropskými soudy.

V každém případě jde o účinný a efektivní nástroj, jež advokátům pomůže se v dané problematice zorientovat a získat informace o posledním vývoji. Zároveň prostřednictvím odkazů napomáhá v orientaci na webových stránkách ESLP. Příručka je ve francouzštině a angličtině publikována na stránkách CCBE a ČAK připravila její překlad do češtiny.

Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: CCBE

Go to TOP