Dlouholetá předsedkyně soudcovské rady Miluše Došková se rozloučila s NSS

Spoluzakladatelka Nejvyššího správního soudu a držitelka titulu Právník roku 2020/2021 v oboru Správní právo JUDr. Miluše Došková se s koncem loňského roku rozloučila se svým domovským soudem. Ne zcela. Od letošního roku se bude na pozici pověřenkyně NSS pro otázky emeritních soudců věnovat péči o komunitu bývalých soudců tohoto soudu.

 

Miluše Došková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Původně působila jako prokurátorka na okresní, později na krajské prokuratuře. V roce 1994 byla jmenována soudkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde působila do roku 2002, kdy se stala soudkyní Vrchního soudu v Praze. Soudkyní Nejvyššího správního soudu je od jeho založení v roce 2003. Po boku tehdejšího předsedy NSS JUDr. Josefa Baxy a místopředsedy JUDr. Michala Mazance se zásadním způsobem podílela na vybudování této vrcholné soudní instituce, zasloužila o to, že Nejvyšší správní soud již brzy po svém vzniku získal pověst vysoce respektované vrcholné soudní instance a udržel si ji do současnosti.

Od vzniku NSS až do loňského roku byla nepřetržitě předsedkyní soudcovské rady tohoto soudu; byla zvolena čtyřikrát po sobě. Vedle toho byla řadu let členkou mj. rozšířeného senátu a předsedkyní kárných senátů ve věcech soudců i soudních exekutorů. V pozici předsedkyně soudcovské rady se mimořádně zasloužila o to, že na NSS přicházeli jako jeho noví členové nejen soudci správních úseků krajských soudů, ale i kvalitní profesionálové z jiných částí justice, z akademické sféry, advokacie a daňového poradenství nebo správních úřadů; mnozí z nich pak působili či působí u Ústavního soudu, Soudního dvora EU nebo Evropského soudu pro lidská práva. I díky tomu se Nejvyšší správní soud stal prostředím inspirativním, názorově pestrým a po odborné stránce mimořádně kvalitním.

Ve své funkci se nebála podpořit vedení soudu v odvážných, a ne vždy populárních rozhodnutích, zároveň však byla i jeho důsledným oponentem, měla-li za to, že je to namístě. Za téměř 20 let svého působení na Nejvyšším správním soudu připravila jako soudkyně zpravodajka rozhodnutí v téměř třech tisícovkách věcí. Její funkce na NSS zanikla 31. prosince 2023 dosažením 70 let věku.

 

JUDr. Miluše Došková je držitelkou titulu Právník roku 2020/21 v oboru Správní právo.

 

Od roku 2024 se jako pověřenkyně pro otázky emeritních soudců bude – společně s vedením NSS – věnovat péči o rozrůstající se komunitu bývalých soudců tohoto soudu.

 

Redakce AD, NSS
Ilustrační foto: archiv NSS a ČAK

Go to TOP