Projekt Právní praxe pro studenty PF UK bude pokračovat i v letošním roce

Na základě společného memoranda o spolupráci při výkonu odborné praxe studentů práv, které v říjnu loňského roku podepsali zástupci České advokátní komory a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byl začátkem roku 2023 spuštěn speciální projekt, v jehož rámci mohli studenti magisterského programu „Právo a právní věda“ strávit 80 hodin letního nebo zimního semestru v advokátní kanceláři, která se ke spolupráci s budoucí generací advokacie přihlásila. Zájem advokátů, advokátek a advokátních kanceláří o spolupráci se studenty byl poměrně velký, aktuální seznam ČAK čítá na 90 participujících. Projekt bude pokračovat i v letošním roce, chcete-li se do něj také přihlásit, můžete, právě se otevírá seznam na letní semestr 2024.

 

„V zájmu zvyšování odborných kvalit studentů fakulty a posílení jejich praktických zkušeností již v průběhu magisterského studia byl krok Komory velmi prospěšný. Jedině praxí v advokátních kancelářích, za jejich běžného chodu, získají studenti odborné zkušenosti a nové dovednosti, budou si moci prohloubit zájem o určitý obor práva a o výkon advokacie jako takové,“ uvedl již dříve předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Advokacie je mezi studenty považována za právní profesi, která je náročná jak na čas, tak i pracovní výkony, a tak si ji příliš často nevybírají. Proto je dobře, že jsme našli způsob, jak studentům naši práci přiblížit a jsme i nadále připraveni poskytnout jim maximální podporu.“

„Zájem kolegů a kolegyň i advokátních kanceláří o spolupráci na projektu ČAK a Právnické fakulty UK byl opravdu velký. Bohužel se na mnohé z nich ještě nedostalo, neboť v předcházejícím období se praxe zúčastnilo cca 8–12 vysokoškoláků za semestr. Doufáme ale, že počet zájemců vzroste,“ zhodnotila letošní 1. etapu projektu dosavadní garantka a členka představenstva ČAK JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., která byla dne 20. prosince 2023 jmenována ústavní soudkyní. „Prosíme tedy všechny (advokátní kanceláře, advokáty a advokátky), kteří se chtějí do projektu nově zapojit, aby nám dali vědět,“ uzavřela Lucie Dolanská Bányaiová.

Program praxe vzešel ze společného návrhu ČAK a Právnické fakulty UK a z nejlepší praxe minulých let. Kromě úvodního vstupního školení o nastavení pravidel odborné praxe, bezpečnosti práce a mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své praxe dozvěděli, se budou studenti pod záštitou zapojených advokátních kanceláří zabývat například rešeršemi právních úprav, včetně judikatury, přípravami podání na soudy a další instituce, zpracováním dalších právních dokumentů či přípravami na jednání s klienty, ale čeká je i účast na jednání před soudem nebo jinou institucí, práce se spisem a další úkony.

Pro zájemce, kteří by chtěli zasvětit studenty do advokátní praxe a přihlásit se ke spolupráci, dodáváme, že jako poskytovatelé praxe musejí zajistit vybraným studentům místní a materiální zázemí, včetně odborného vedení, ale naopak nemusejí počítat se zvýšenými mzdovými náklady za jejich činnost, protože studenti jsou za praxi v rozsahu 80 hodin odměněni kredity.

Primárním cílem projektu je přivést k advokacii studenty, kteří si ještě tuto praxi nevyzkoušeli a případně v nich o tuto profesi vzbudit zájem. To znamená, že projekt není a ani v budoucnu nebude koncipován tak, aby se praxe v advokátní kanceláři mohli účastnit její stávající studenti/zaměstnanci, kteří jsou za svou práci placení.

„Studenti se budou k praxi přihlašovat přes PF UK. Advokátní kanceláře, které mají zájem se na projektu podílet a zároveň si vychovat svého advokátního koncipienta a třeba i budoucího kolegu již v letním semestru roku 2024, se mohou zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do 15. ledna 2024. Bližší informace a pravidla pro realizaci odborné praxe jsou k dispozici na webu ČAK, detailnější pokyny pak dostane participující advokát nebo advokátní kancelář e-mailem,“ dodala na závěr praktické informace JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová.

 

Aktuální seznam advokátů a advokátních kanceláří zapojených do projektu „Právní praxe“ ZDE.

Registrační formulář naleznete ZDE.

 

Přihlaste se i Vy do projektu „Právní praxe“, a umožněte tak studentům získat praktické zkušenosti z advokacie a přispějte k prohloubení jejich zájmu o advokátní profesi.

 

Případné informace získáte u paní Marie Knížové (knizova@cak.cz), Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP